Efezanům 5:1–33

  • Mluvte a chovejte se čistě (1–5)

  • Žijte jako děti světla (6–14)

  • Buďte naplněni duchem (15–20)

    • Co nejlépe využívejte svůj čas (16)

  • Rady pro manžele a manželky (21–33)

5  Napodobujte proto Boha+ jako milované děti  a žijte* v lásce,+ jako i Kristus miloval nás*+ a dal za nás* sám sebe jako obětní dar a oběť, které Bohu příjemně voní.+  O sexuální nemravnosti* a jakékoli nečistotě nebo chamtivosti se mezi sebou ani nezmiňujte,+ protože to není vhodné pro svaté.+  Stejně tak mezi vás nepatří ostudné chování, hloupé řeči nebo sprosté vtipkování.+ Raději vzdávejte díky.+  Vždyť víte a plně si uvědomujete, že žádný člověk, který se dopouští sexuální nemravnosti*+ nebo je nečistý či chamtivý,+ což znamená, že je modlář, nemá dědictví v království Krista a Boha.+  Ať vás nikdo neoklame prázdnými slovy, protože kvůli takovým věcem přichází na syny neposlušnosti Boží hněv.  Proto s nimi nemějte nic společného.  Kdysi jste byli tmou, ale teď, když patříte Pánu, jste světlem.+ Žijte* jako děti světla.  Ovocem světla je totiž všechno, co je dobré, správné a pravdivé.+ 10  Zkoumejte, co se líbí+ Pánu, 11  a už se nepodílejte na neplodných skutcích tmy.+ Spíš odhalujte, jaké doopravdy jsou. 12  Vždyť o tom, co potají dělají, je hanba i jen mluvit. 13  Všechno se odhaluje* pomocí světla, a tak všechno, co je odhalené, se stává světlem. 14  Proto je řečeno: „Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých+ a zazáří na tebe Kristus.“+ 15  Dávejte si tedy velký pozor na to, jak žijete.* Nechovejte se jako nemoudří, ale jako moudří 16  a co nejlépe využívejte svůj čas,*+ protože doba je zlá. 17  Proto už nebuďte nerozumní, ale uvědomujte si, jaká je Jehovova* vůle.+ 18  Ani se neopíjejte vínem,+ protože to vede k nevázanosti,* ale naplňujte se duchem. 19  Mluvte spolu* v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních. Zpívejte+ a hrajte+ Jehovovi* ze srdce*+ 20  a vždy za všechno děkujte+ našemu Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.+ 21  Z úcty ke Kristu se podřizujte jeden druhému.+ 22  Manželky ať se podřizují svým manželům,+ tak jako se podřizují Pánu, 23  protože manžel je hlavou své manželky,+ jako je Kristus hlavou sboru,+ svého těla, jehož je zachráncem. 24  Jako je sbor podřízený Kristu, tak by měly být i manželky ve všem podřízené svým manželům. 25  Manželé, milujte své manželky,+ jako Kristus miloval sbor a vzdal se za něj svého života,+ 26  aby ho posvětil tím, že ho očistil vodní koupelí pomocí slova,+ 27  a tak ho před sebe postavil v jeho nádheře, bez skvrny, vrásky nebo čehokoli podobného+ – svatý a bez vady.+ 28  Stejně tak by měli manželé milovat své manželky jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou manželku, miluje sebe. 29  Nikdo přece nikdy neměl nenávist ke svému tělu, ale živí ho a něžně o něj pečuje, tak jako to Kristus dělá pro sbor, 30  protože jsme části jeho těla.+ 31  „Proto muž opustí otce a matku a přilne ke* své manželce a ti dva budou jedno tělo.“+ 32  Toto posvátné tajemství+ je veliké. Mluvím teď o Kristu a sboru.+ 33  Ale ať každý z vás miluje svou manželku+ jako sám sebe. A manželka by měla mít ke svému manželovi hlubokou úctu.+

Poznámky

Dosl. „choďte“.
Nebo možná „vás“.
Nebo možná „vás“.
Řecky porneia. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „choďte“.
Nebo „je káráno“.
Dosl. „chodíte“.
Dosl. „[a] vykupujte stanovený čas“.
Nebo „divokosti“.
Nebo možná „sami k sobě“.
Nebo „ve svém srdci“.
Nebo „zůstane s“.