Přejít k článku

Čeká se ode mě, že když se svědky Jehovovými studuju Bibli, stanu se jedním z nich?

 Ne, k ničemu takovému se nezavazujete. Miliony lidí využívají náš biblický vzdělávací program, aniž by se stali svědky Jehovovými. a Cílem tohoto programu je, abyste poznali, co Bible říká. Pak je na vás, co s nabytými vědomostmi uděláte. Respektujeme, že víra je čistě osobní věc. (Jozue 24:15)

Můžu při studiu používat jiný překlad Bible než ten váš?

 Ano. I když používáme Bibli – Překlad nového světa a jeden výtisk vám rádi zdarma věnujeme, určitě můžete při studiu hledat ve svojí vlastní Bibli. To, co Bible říká o naději a záchraně, se můžete dozvědět z téměř každého překladu.

Proč s lidmi studujete Bibli bez ohledu na to, jestli se stanou svědky?

  •   Naší hlavní motivací je láska k Bohu Jehovovi. Ten si přeje, aby křesťané předávali druhým to, co se sami naučili. (Matouš 22:37, 38; 28:19, 20) Vidíme to tak, že tou největší poctou je být „Božími spolupracovníky“ a pomáhat lidem poznat, co Bůh nechal do Bible zapsat. (1. Korinťanům 3:6–9)

  •   Také nás motivuje láska k lidem. (Matouš 22:39) Dělá nám radost, když s nimi můžeme mluvit o nádherných věcech, které jsme se dozvěděli. (Skutky 20:35)

a Pro představu: V roce 2022 jsme vedli každý měsíc 5 666 996 biblických studií, mnohdy s více lidmi najednou. Ale jenom 145 552 lidí se ten rok dalo pokřtít jako svědkové Jehovovi.