Přejít k článku

Proč právě jméno svědkové Jehovovi?

Proč právě jméno svědkové Jehovovi?

 Jehova je Boží osobní jméno, které je uvedeno v Bibli. (2. Mojžíšova 6:3; Žalm 83:18) Svědek je ten, kdo se zastává názorů a faktů, o nichž je přesvědčen.

 Jméno svědkové Jehovovi tedy označuje skupinu křesťanů, která se zastává pravdy o Jehovovi, stvořiteli všech věcí. (Zjevení 4:11) Svědectví vydáváme svým způsobem života a tím, že s lidmi mluvíme o tom, co jsme se dozvěděli z Bible. (Izajáš 43:10–12; 1. Petra 2:12)