Přejít k článku

K čemu svědkové Jehovovi používají dobrovolné dary?

K čemu svědkové Jehovovi používají dobrovolné dary?

 Dobrovolné dary používáme k organizování našich náboženských aktivit a humanitární pomoci. Tímto způsobem pomáháme lidem, aby se stali následovníky Ježíše Krista, což je náš hlavní úkol. (Matouš 28:19, 20)

 Příspěvky nejsou využívány k osobnímu prospěchu. Ti, kteří ve sborech poskytují duchovní péči, nejsou za svou práci placení ani nikdo jiný z řad svědků Jehovových nedostává zaplaceno za kázání dům od domu. Také pracovníci v pobočkách a ve světovém ústředí, včetně těch, kdo tvoří vedoucí sbor svědků Jehovových, nedostávají jako příslušníci náboženského řádu plat.

K čemu používáme dobrovolné dary

  •   Vydavatelská činnost: Ročně přeložíme, vytiskneme, rozešleme a distribuujeme miliony Biblí a dalších publikací založených na Bibli, za které nikdo nemusí platit. Na webových stránkách jw.org a v aplikaci JW Library jsou naše publikace k dispozici zdarma a bez reklam.

  •   Stavební činnost a údržba: Po celém světě organizujeme výstavbu a údržbu neokázalých míst uctívání, kde se mohou scházet lidé ke chvále našeho Boha. Na starosti máme také výstavbu a údržbu našich poboček a překladatelských kanceláří. Většinu prací na stavbách dělají dobrovolníci a díky tomu se ušetří hodně peněz.

  •   Správa naší činnosti:dobrovolných příspěvků na celosvětové dílo je také hrazena činnost světového ústředí, poboček, překladatelských kanceláří a organizace toho, aby sbory pravidelně navštěvovali cestující služebníci.

  •   Kazatelská činnost: Svědkové Jehovovi nejsou placení za to, že kážou dobrou zprávu a mluví s lidmi o Božím Slově. (2. Korinťanům 2:17) Stejně jako v prvním století i dnes působí ve sborech vybraní a vyškolení křesťané, kteří věnují většinu svého času kazatelské činnosti. Takové spoluvěřící podporujeme a zajišťujeme jim skromné bydlení a pokrytí základních výdajů. (Filipanům 4:16, 17; 1. Timoteovi 5:17, 18)

  •   Vyučovací činnost: Organizace našich krajských a regionálních sjezdů je také hrazena z dobrovolných příspěvků. Dále připravujeme i videa a audionahrávky založené na Bibli. Pořádáme také vícedenní školení pro ty, kdo poskytují duchovní péči ve sborech, a evangelisty, kteří kázání věnují hodně času. Z těchto škol mají velký užitek jak oni sami, tak i ti, se kterými se pak setkávají.

  •   Humanitární činnost: Lidem, kteří utrpěli újmu kvůli přírodním katastrofám nebo válečným konfliktům, zajišťujeme jídlo, vodu a bydlení. Tato humanitární pomoc není věnovaná pouze „našim příbuzným ve víře“, ale také těm, kteří ke svědkům Jehovovým nepatří. (Galaťanům 6:10)