Evangelium podle Matouše 28:1–20

  • Ježíšovo vzkříšení (1–10)

  • Vojáci dostávají úplatek, aby lhali (11–15)

  • Úkol činit učedníky (16–20)

28  Po sabatu, první den v týdnu, se za svítání šla Marie Magdaléna a druhá Marie podívat na hrob.+  Najednou nastalo velké zemětřesení. Z nebe totiž sestoupil Jehovův* anděl, přišel k hrobce, odvalil kámen a posadil se na něj.+  Zářil jako blesk a jeho oděv byl bílý jako sníh.+  Strážci z něj dostali takový strach, že se třásli a nemohli se ani hnout.  Anděl řekl ženám: „Nebojte se. Vím, že hledáte Ježíše, kterého přibili na kůl.+  Není tady, byl vzkříšen, přesně jak řekl.+ Pojďte se podívat na místo, kde ležel.  Pak rychle jděte, řekněte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých, a řekněte jim: ‚Jde před vámi do Galileje+ a tam ho uvidíte.‘ To jsem vám měl povědět.“+  Se strachem i velkou radostí tedy rychle opustily hrobku a běžely to oznámit učedníkům.+  Vtom je potkal Ježíš a řekl jim: „Buďte zdrávy!“ Přišly blíž, poklonily se mu* a objaly mu nohy. 10  Ježíš jim pak řekl: „Nebojte se. Jděte a řekněte mým bratrům, aby šli do Galileje. Tam mě uvidí.“ 11  Zatímco byly ženy na cestě, někteří ze strážců+ přišli do města a oznámili předním kněžím všechno, co se stalo. 12  Ti se sešli se staršími, a když se spolu poradili, dali vojákům značný počet kousků stříbra 13  se slovy: „Řekněte: ‚V noci, když jsme spali, přišli jeho učedníci a ukradli ho.‘+ 14  A kdyby se o tom doslechl místodržitel, vysvětlíme mu to* a vy si s tím nebudete muset dělat starosti.“ 15  Vzali si tedy kousky stříbra a udělali, co jim bylo řečeno. Ten příběh je mezi Židy rozšířený až dodnes. 16  Mezitím 11 učedníků odešlo do Galileje+ k hoře, na které se měli setkat s Ježíšem.+ 17  Když ho viděli, poklonili se mu.* Ale někteří měli pochybnosti. 18  Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Dostal jsem veškerou moc v nebi i na zemi.+ 19  Jděte proto a čiňte učedníky z lidí všech národů,+ křtěte je+ ve jménu Otce a Syna a svatého ducha 20  a vyučujte je, aby dodržovali všechno, co jsem vám přikázal.+ A já budu s vámi po všechny dny až do závěru tohoto systému.“*+

Poznámky

Nebo „vzdaly mu poctu“.
Dosl. „přemluvíme ho“.
Nebo „vzdali mu poctu“.
Nebo „věku, doby“. Viz Slovníček pojmů.