Filipanům 4:1–23

  • Být jednotní, radovat se, přemýšlet o správných věcech (1–9)

    • „S ničím si nedělejte starosti“ (6, 7)

  • Vděčnost za dary od Filipanů (10–20)

  • Závěrečné pozdravy (21–23)

4  A tak, moji bratři, které miluji a po kterých toužím, má radosti a koruno,+ stůjte takto pevně+ v Pánu, moji milovaní.  Vybízím Euodii a vybízím Syntyche, aby jako následovnice Pána smýšlely stejně.+  A tebe, věrného spolupracovníka,* prosím, abys pomáhal těmto ženám, které se mnou zápasily* bok po boku za dobrou zprávu společně s Klementem i mými ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života.+  Vždy se radujte v Pánu. Znovu říkám: Radujte se!+  Ať všichni lidé vědí, že jste rozumní.+ Pán je blízko.  S ničím si nedělejte starosti,*+ ale v každé situaci* předkládejte své žádosti Bohu v modlitbě a úpěnlivé prosbě+ a zároveň mu děkujte.  A Boží pokoj,+ který přesahuje veškeré chápání, bude střežit vaše srdce+ a vaši mysl* prostřednictvím Krista Ježíše.  Nakonec, bratři, přemýšlejte* o všem, co je pravé, co si zasluhuje vážný zájem, co je správné,* co je čisté,* co je hodné lásky, o čem se mluví v dobrém, co je ctnostné a co je chvályhodné.+  Dělejte to, co jste se ode mě naučili a přijali, co jste mě slyšeli říkat a viděli dělat,+ a Bůh pokoje bude s vámi. 10  Velmi se raduji v Pánu, že na mě znovu myslíte.+ I když jste na mě mysleli už dřív, neměli jste příležitost dát to najevo. 11  Neříkám to proto, že bych byl v nouzi. Naučil jsem se být soběstačný* bez ohledu na okolnosti.+ 12  Umím žít skromně+ a umím žít v hojnosti. Naučil jsem se tajemství, jak být spokojený ve všem a za všech okolností, ať jsem sytý, nebo hladový, ať mám hojnost, nebo nedostatek. 13  Na všechno mám sílu díky tomu, kdo mi sílu dává.+ 14  Přesto jste udělali dobře, že jste mi pomohli v mých těžkostech. 15  Sami dobře víte, Filipané, že potom, co jste poprvé slyšeli dobrou zprávu a já jsem odešel z Makedonie, se se mnou žádný sbor nepodílel na dávání a přijímání kromě vás.+ 16  Vždyť i do Tesaloniky jste mi poslali něco pro mou potřebu, a to ne jednou, ale dvakrát. 17  Ne že bych toužil po darech, ale toužím po ovoci, které na váš účet přináší zisk. 18  Mám všechno, co potřebuji, a dokonce víc než to. Už mi nic nechybí, když jsem teď dostal od Epafrodita+ to, co jste poslali, příjemnou vůni,+ přijatelnou oběť, ze které má Bůh radost. 19  Můj Bůh, který je velkolepě bohatý, se zase úplně postará o všechny vaše potřeby+ prostřednictvím Krista Ježíše. 20  Našemu Bohu a Otci patří sláva po celou věčnost. Amen. 21  Pozdravujte ode mě všechny svaté, kteří jsou v jednotě s Kristem Ježíšem. Pozdravují vás bratři, kteří jsou se mnou. 22  Pozdravují vás všichni svatí, zejména ti z císařovy domácnosti.+ 23  Ať je nezasloužená laskavost Pána Ježíše Krista s duchem, kterého projevujete.

Poznámky

Dosl. „pravého druha pod jhem“.
Nebo „vynakládaly velké úsilí“.
Nebo „o nic nebuďte úzkostliví“.
Dosl. „ve všem“.
Nebo „myšlenkové síly, myšlenky“.
Nebo „uvažujte, rozjímejte“.
Nebo „spravedlivé“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „cudné“.
Nebo „spokojený“.