2. Korinťanům 2:1–17

  • Pavel je rozhodnutý přinést radost (1–4)

  • Hříšníkovi mají odpustit a znovu ho přijmout (5–11)

  • Pavel v Troadě a Makedonii (12, 13)

  • Služba – triumfální průvod (14–17)

    • „Nejsme podomní obchodníci s Božím slovem“ (17)

2  Rozhodl jsem se totiž, že až k vám přijdu znovu, nechci vám způsobit smutek.  Vždyť pokud vás rozesmutním, kdo mě rozveselí? Jen ti, které jsem rozesmutnil.  Psal jsem vám proto, abych při svém příchodu nebyl smutný kvůli těm, ze kterých bych se měl radovat. Jsem si totiž jistý, že to, co přináší radost mně, přináší radost i vám všem.  Psal jsem vám s velkým trápením, sevřeným srdcem a mnoha slzami ne proto, abych vám způsobil smutek,+ ale abyste věděli, jak moc vás miluji.  Pokud někdo někomu způsobil smutek,+ tak ne mně, ale do určité míry (abych to příliš nezdůrazňoval) vám všem.  Takovému člověku stačí pokárání, které mu dala většina z vás.  Teď byste mu měli laskavě odpustit a utěšit ho,+ aby ho nepřemohl* příliš velký smutek.+  Proto vás vybízím, abyste ho ujistili o své lásce.+  Vždyť proto jsem vám také psal, abych zjistil, jestli jste ve všem poslušní. 10  Pokud někomu něco odpustíte, odpustím mu i já. Vždyť cokoli jsem odpustil (pokud jsem měl co odpouštět), bylo to před zraky Krista kvůli vám, 11  aby nás Satan nepřelstil.+ Známe totiž jeho úmysly.*+ 12  Když jsem přišel do Troady+ oznamovat dobrou zprávu o Kristu a ve službě pro Pána se mi otevřely dveře, 13  neulevilo se mi, protože jsem nenašel svého bratra Tita.+ A tak jsem se s místními bratry rozloučil a vydal se do Makedonie.+ 14  Ale díky patří Bohu, který nás vede v triumfálním průvodu v jednotě s Kristem a skrze nás všude šíří* vůni poznání o sobě! 15  Když totiž kážeme o Kristu, jsme pro Boha sladkou vůní, kterou cítí jak ti, kdo jsou zachraňováni, tak ti, kdo hynou. 16  Pro ty druhé je to pach* smrti vedoucí ke smrti,+ pro ty první vůně života vedoucí k životu. A kdo je k takové službě způsobilý? 17  My, protože nejsme podomní obchodníci s* Božím slovem+ jako mnozí, ale mluvíme z upřímných pohnutek jako ti, které poslal Bůh, a děláme to před zraky Boha a v jednotě s Kristem.

Poznámky

Nebo „nepohltil“.
Nebo „plány, taktiky“.
Nebo „činí vnímatelnou“.
Nebo „vůně“.
Nebo „nevyděláváme na“.