Přejít k článku

Dávají svědkové Jehovovi desátky?

Dávají svědkové Jehovovi desátky?

 Ne. Svědkové Jehovovi desátky neplatí. Naše činnost je financována z dobrovolných darů. Co jsou desátky a proč je svědkové Jehovovi nedávají?

 Přikázání ohledně placení desátků neboli přispívání desetinou z majetku bylo součástí Zákona, který byl dán starověkému izraelskému národu. Bible ale jasně uvádí, že tento Zákon, včetně „přikázání vybírat desátky“, se na křesťany nevztahuje. (Hebrejcům 7:5, 18; Kolosanům 2:13, 14)

 Svědkové Jehovovi tedy neodevzdávají povinné desátky ani nepředkládají oběti, ale napodobují křesťany z prvního století v tom, že zdarma kážou a vyučují druhé a také dávají dobrovolné dary.

 Řídíme se biblickým pokynem, který je adresován křesťanům: „Ať každý jedná, právě jak se rozhodl ve svém srdci, ne s nechutí nebo z donucení, neboť Bůh miluje radostného dárce.“ (2. Korinťanům 9:7)