Přejít k článku

Proč svědkové Jehovovi nepoužívají při uctívání Boha kříž?

Proč svědkové Jehovovi nepoužívají při uctívání Boha kříž?

Mnoho lidí považuje kříž za symbol křesťanství. I když svědkové Jehovovi jsou křesťané, kříž při uctívání nepoužívají. Proč ne?

Jedním důvodem je to, že podle Bible Ježíš nezemřel na kříži, ale na kůlu. Bible navíc křesťanům důrazně říká: „Prchejte ... před modlářstvím.“ (1. Korinťanům 10:14; 1. Jana 5:21) To mimo jiné znamená, že při uctívání nemají používat kříž.

Stojí za povšimnutí, co řekl Ježíš: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku.“ (Jan 13:34, 35) Ukázal tím, že jeho praví následovníci se poznají podle obětavé lásky, ne podle toho, že používají kříž nebo nějaký jiný symbol.