Přejít k článku

Kolik je na světě svědků Jehovových?

Kolik je na světě svědků Jehovových?

Zpráva za služební rok * 2018

Počet svědků Jehovových na celém světě

8 579 909

Počet sborů

119 954

Počet zemí, ve kterých svědkové kážou

240

Koho považujete za svého člena?

Mezi svědky Jehovovy počítáme pouze ty, kdo každý měsíc aktivně kážou dobrou zprávu o Božím království. (Matouš 24:14) To jsou jednak pokřtění svědkové Jehovovi a jednak ti, kdo ještě pokřtění nejsou, ale už se se sborem účastní kázání.

Musí člověk finančně přispívat, aby mohl být členem?

Ne. Finanční příspěvky nemají žádný vliv na to, jestli je člověk počítán mezi svědky nebo jestli má v naší organizaci nějaký zvláštní úkol nebo zodpovědné postavení. (Skutky 8:18–20) Většina příspěvků je totiž stejně anonymní. Každý svědek věnuje naší celosvětové činnosti svůj čas, energii a peníze podle toho, jak se sám rozhodne a jaké má podmínky. (2. Korinťanům 9:7)

Jak víte, kolik z vás aktivně káže?

Každý svědek měsíčně vyplňuje ve svém sboru zprávu o své kazatelské činnosti. Vyplnit takovou zprávu je dobrovolné.

Údaje ze zpráv se v každém sboru sečtou a pošlou se místní pobočce. Pobočka potom celková čísla za danou zemi nebo území, o které se stará, pošle do světového ústředí.

Na konci služebního roku * se zjistí, jaký byl v jednotlivých zemích nejvyšší počet svědků Jehovových. Když se tyto údaje sečtou, získá se počet svědků Jehovových na celém světě. Podrobné informace o každé zemi jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekci „Z celého světa“. Podobné zprávy povzbuzovaly už první křesťany a povzbuzují i nás dnes. (Skutky 2:41; 4:4; 15:3)

Počítáte jako svědky i ty, kteří nekážou, ale chodí do vašich sborů nebo s vámi studují Bibli?

Takové lidi sice nezahrnujeme do celkového počtu svědků Jehovových, ale jsme moc rádi, že do našich sborů chodí. Většina z nich se účastní každoroční Slavnosti na památku Kristovy smrti. Jejich počet můžeme zhruba určit tak, že od počtu přítomných na této slavnosti odečteme počet svědků. V roce 2018 přišlo na Památnou slavnost 20 329 317 lidí.

Mnoho lidí, kteří nechodí na naše shromáždění, využívá náš program bezplatných biblických kurzů. Během roku 2018 jsme jich vedli každý měsíc průměrně 10 079 709. Některých se účastnilo víc lidí zároveň.

Proč se někdy stává, že podle sčítání lidu je svědků víc, než sami uvádíte?

Statistické úřady často určují náboženské vyznání obyvatel tak, že se jich zeptají, se kterou náboženskou skupinou se ztotožňují. Například Americký statistický úřad uvádí, že se jejich průzkumy „snaží zjistit, jestli respondenti sami sebe považují za stoupence nějakého náboženství“. Dále dodávají, že výsledné informace jsou „spíše subjektivní než objektivní“. My ale nepočítáme mezi svědky Jehovovy ty, kteří se za ně jenom považují. Počítáme ty, kteří kážou ostatním a podávají o tom zprávu.

^ 2. odst. Služební rok trvá od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku. Například služební rok 2015 trval od 1. září 2014 do 31. srpna 2015.

^ 16. odst. Služební rok trvá od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku. Například služební rok 2015 trval od 1. září 2014 do 31. srpna 2015.