Přejít k článku

Pomáhají svědkové Jehovovi při katastrofách?

Pomáhají svědkové Jehovovi při katastrofách?

Ano. Když udeří nějaká katastrofa, svědkové Jehovovi často přijdou na pomoc. Praktickým způsobem pomáháme jak svědkům, tak lidem, kteří nejsou členy naší organizace. Řídíme se tak biblickým pokynem zapsaným v Galaťanům 6:10: „Konejme dobro všem, zejména však těm, kdo jsou nám příbuzní ve víře.“ Také se snažíme poskytovat citovou a duchovní podporu těm, kdo ji v takových chvílích naléhavě potřebují. (2. Korinťanům 1:3, 4)

Organizace

Po katastrofě se křesťanští starší ze sborů v postižené oblasti snaží zkontaktovat se všemi, kdo do těchto sborů patří, aby zjistili, zda jsou v bezpečí a jakou pomoc potřebují. Tyto údaje spolu s informacemi o tom, jakou pomoc už poskytli, pak předají místní pobočce svědků Jehovových.

Pokud sbory v dané oblasti nejsou schopny zajistit dostatečnou pomoc, vše potřebné zařídí vedoucí sbor svědků Jehovových. Podobně si pomáhali křesťané v prvním století v době hladomoru. (1. Korinťanům 16:1–4) Místní pobočka jmenuje výbory pro poskytování humanitární pomoci, které příslušnou akci organizují a řídí. Svědkové odjinud pomáhají tak, že dobrovolně věnují svůj čas a peníze. (Přísloví 17:17)

Financování

Prostředky na pomoc obětem katastrof jsou čerpány z darů zaslaných do poboček svědků Jehovových. (Skutky 11:27–30; 2. Korinťanům 8:13–15) Jelikož práci vykonávají neplacení dobrovolníci, peníze mohou jít přímo na probíhající humanitární akce, a ne na administrativu. Se všemi dary nakládáme uvážlivě. (2. Korinťanům 8:20)