Přejít k článku

Podílejí se na kazatelské činnosti svědků Jehovových i ženy?

Podílejí se na kazatelské činnosti svědků Jehovových i ženy?

Ano. Kážou všichni svědkové Jehovovi, včetně několika milionů žen. Bible předpověděla, že „mnoho žen [bude] šířit dobrou zprávu“. (Žalm 68:11, NET Bible)

Ženy z řad svědků Jehovových napodobují příklad žen, o kterých se píše v Bibli. (Přísloví 31:10–31) I když nezastávají vedoucí úlohu ve sboru, plnohodnotně se podílejí na kazatelské činnosti. Také vštěpují biblické zásady svým dětem. (Přísloví 1:8) Tím, co říkají a dělají, se snaží mít dobrý vliv na druhé. (Titovi 2:3–5)