Přejít k článku

Proč svědkové Jehovovi odmítají válčit?

Proč svědkové Jehovovi odmítají válčit?

 Svědkové Jehovovi odmítají válčit z těchto důvodů:

  1.   Poslouchají Boha. Bible říká, že Boží služebníci „[překují] své meče v radlice“ a „nebudou [se] učit válce“. (Izajáš 2:4)

  2.   Poslouchají Ježíše. Apoštolu Petrovi Ježíš řekl: „Vrať svůj meč zpátky na jeho místo, neboť všichni, kdo berou meč, mečem zahynou.“ (Matouš 26:52) Tím ukázal, že jeho následovníci nebudou brát do ruky válečnou zbraň.

     Poslouchají Ježíšův příkaz, aby nebyli „částí světa“, a proto zůstávají zcela neutrální v politických záležitostech. (Jan 17:16) Proti vojenským akcím neprotestují a těm, kdo slouží v ozbrojených silách, v tom nebrání.

  3.   Milují lidi. Ježíš svým učedníkům přikázal, aby „milovali jeden druhého“. (Jan 13:34, 35) Díky tomu svědkové tvoří velkou celosvětovou rodinu, ve které nikdo nebojuje proti svému bratrovi nebo sestře. (1. Jana 3:10–12)

  4.   Řídí se příkladem prvních křesťanů. V díle Encyclopedia of Religion and War je uvedeno: „První Ježíšovi následovníci odmítali válčení a vojenskou službu“, protože to pokládali za „neslučitelné s Ježíšovou etikou založenou na lásce a s nařízením, aby milovali své nepřátele.“ Podobně se o prvních Ježíšových učednících vyjádřil německý teolog Peter Meinhold. Napsal: „Bylo považováno za neslučitelné být křesťanem a zároveň vojákem.“

Jsou přínosem pro společnost

 Svědkové Jehovovi jsou prospěšnými členy společnosti a nijak neohrožují bezpečnost zemí, ve kterých žijí. Respektujeme státní autority, protože se řídíme těmito biblickými příkazy:

  •   „Každý ať se podřizuje vládnoucí moci.“ (Římanům 13:1, Bible21)

  •   „Splácejte tedy césarovy věci césarovi, ale Boží věci Bohu.“ (Matouš 22:21)

 Z těchto důvodů posloucháme zákony, platíme daně a podporujeme úsilí vlády starat se o veřejné blaho.