Přejít k článku

Věří svědkové Jehovovi v Ježíše?

Ano. Věříme v Ježíše a jsme přesvědčeni o pravdivosti jeho slov: „Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.“ (Jan 14:6) Věříme tomu, že Ježíš přišel z nebe na zem a dal svůj dokonalý lidský život jako výkupní oběť. (Matouš 20:28) Díky jeho smrti a vzkříšení mohou ti, kdo v něj projevují víru, získat věčný život. (Jan 3:16) Věříme také tomu, že Ježíš nyní vládne v nebi jako král Božího království, které brzy zajistí pokojné podmínky pro celou zemi. (Zjevení 11:15) Zároveň však bereme doslova Ježíšův výrok: „Otec je větší než já.“ (Jan 14:28) Proto Ježíše neuctíváme ani nevěříme tomu, že je všemohoucím Bohem.