Přejít k článku

Přejít na obsah

Biblické jméno na starověkém džbánu

Biblické jméno na starověkém džbánu

V roce 2012 byly nalezeny střepy hliněné nádoby staré 3 000 let. Objev vyvolal zájem badatelů. Co na něm bylo mimořádného? Nešlo ani tak o samotné úlomky, jako o nápis, který na nich byl.

Když se archeologům konečně podařilo artefakt poskládat, byli schopní rozluštit starověký kananejský text. Ten zněl: „Ešbaal Ben [syn] Bedův.“ Bylo to poprvé, kdy badatelé toto jméno našli napsané na nějakém starověkém předmětu.

V Bibli se píše o jiném Ešbaalovi, jednom ze synů krále Saula. (1. Par. 8:33; 9:39) Profesor Josef Garfinkel, který se na objevu podílel, říká: „Je zajímavé, že jméno Ešbaal se v Bibli objevuje pouze v době krále Davida – a ze stejné doby je i tento archeologický předmět.“ Někteří se domnívají, že jméno Ešbaal se používalo jenom v tomto konkrétním období. Archeologie tedy potvrdila další detail z Bible.

Na jiných místech v Bibli se Ešbaalovo jméno uvádí jako Iš-bošet. (2. Sam. 2:10) Proč se místo „baal“ používá „bošet“? „Ve II. Samuelově je zjevné určité zdráhání používat jméno Ešbaal, protože připomínalo kananejského boha bouře Baala,“ uvádějí badatelé. „Ale původní podoba jména je zachována v knize Paralipomenon.“