Přejít k článku

Příběh o Noemovi a potopě světa – mýtus, nebo skutečnost?

Příběh o Noemovi a potopě světa – mýtus, nebo skutečnost?

Co říká Bible

 K celosvětové potopě skutečně došlo. Způsobil ji Bůh, aby zničil zlé lidi. Ještě předtím ale řekl Noemovi, aby postavil archu, ve které budou moct přežít dobří lidé a taky zvířata. (1. Mojžíšova 6:11–20) Příběhu o potopě můžeme věřit proto, že se o ní píše v Bibli, která je knihou od Boha. (2. Timoteovi 3:16)

 Skutečnost, nebo mýtus?

 Z toho, co se v Bibli píše, je vidět, že Noe skutečně žil a že k celosvětové potopě doopravdy došlo. Není to jenom nějaká báchorka.

  •   Pisatelé Bible považovali Noema za historickou postavu. Ezra a Lukáš, kteří sepsali části Bible, pečlivě zkoumali historii a oba Noema zmínili v rodopise izraelského národa. (1. Paralipomenon 1:4; Lukáš 3:36) Pisatelé evangelií Matouš a Lukáš zapsali, že o Noemovi a potopě mluvil i Ježíš. (Matouš 24:37–39; Lukáš 17:26, 27)

     Prorok Ezekiel a apoštol Pavel zase zmínili Noema jako vzor pevné víry a správného jednání. (Ezekiel 14:14, 20; Hebrejcům 11:7) Dávalo by smysl povzbuzovat druhé, aby se řídili vzorem někoho, kdo nikdy neexistoval? Přemýšlet o vlastnostech Noema i dalších mužů a žen, kteří sloužili Bohu, stojí za to právě proto, že to byli skuteční lidé tak jako my. (Hebrejcům 12:1; Jakub 5:17)

  •   V Bibli jsou o potopě konkrétní informace. Příběh o potopě nezačíná něčím jako „bylo nebylo“, jak to obvykle bývá v pohádkách. Bible naopak uvádí přesný rok, měsíc a den, kdy se události spojené s potopou odehrály. (1. Mojžíšova 7:11; 8:4, 13, 14) Taky v ní najdeme rozměry archy, kterou Noe postavil. (1. Mojžíšova 6:15) Z toho všeho je vidět, že Bible popisuje potopu jako historickou událost, a ne jako nějakou legendu.

 Proč k potopě došlo?

 Bůh způsobil potopu proto, že viděl, „jak mnoho [je] na zemi lidského zla“. (1. Mojžíšova 6:5, Český studijní překlad) Bible říká: „Země se stala zkaženou v očích pravého Boha.“ A to kvůli tomu, jak moc bylo rozšířené násilí a sexuální nemravnost. (1. Mojžíšova 6:11; Juda 6, 7)

 Za spoustu těchto problémů mohli podle Bible zlí andělé, kteří přišli z nebe na zem, aby mohli mít sex se ženami. Jejich potomci, kterým se říkalo Nefilim, lidem hodně ubližovali. (1. Mojžíšova 6:1, 2, 4) Bůh se rozhodl zlo ze země odstranit a dobrým lidem dát možnost začít znovu od začátku. (1. Mojžíšova 6:6, 7, 17)

 Věděli lidé, že přijde potopa?

 Ano. Bůh řekl Noemovi, co přijde. Noe od něj dostal za úkol postavit archu, aby zachránil svoji rodinu i zvířata. (1. Mojžíšova 6:13, 14; 7:1–4) Pak Noe na blížící se pohromu upozorňoval ostatní lidi, ale oni to ignorovali. (2. Petra 2:5) Bible říká: „Nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla.“ (Matouš 24:37–39)

 Jak vypadala Noemova archa?

 Archa měla tvar obrovské podlouhlé krabice. Byla 133 metrů dlouhá, 22 metrů široká a 13 metrů vysoká. a Archa byla postavená z pryskyřičného dřeva a zvnějšku i zevnitř byla pokrytá dehtem. Měla tři podlaží, která byla příčkami rozdělená na menší oddíly. Z boku měla vchod a nahoře těsně pod střechou měla podle všeho kolem dokola okno. Střecha byla pravděpodobně sedlového typu s mírným sklonem, aby z ní dobře stékala voda. (1. Mojžíšova 6:14–16)

 Jak dlouho Noe archu stavěl?

 Bible neříká, jak dlouho Noe archu stavěl, ale zdá se, že mu to zabralo několik desítek let. Bylo mu přes 500 let, když se narodil jeho první syn, a 600 let, když přišla potopa. b (1. Mojžíšova 5:32; 7:6)

 Když Noe dostal od Boha úkol postavit archu, jeho tři synové už byli dospělí a ženatí. Z toho se dá vyvodit, že Noemovi v té době mohlo být kolem 550 nebo 560 let. (1. Mojžíšova 6:14, 18) Pokud to tak bylo, pak stavba archy trvala nějakých 40 nebo 50 let.

a Bible udává rozměry archy v loktech. „Běžný židovský loket měl 17,5 palce (44,45 centimetru).“ (The Illustrated Bible Dictionary, revidované vydání, 3. díl, strana 1635)

b Víc informací o neobvyklé délce života Noema a některých dalších lidí najdete v článku „Žili lidé v biblických dobách opravdu tak dlouho?“ ve Strážné věži z 1. prosince 2010.