Přejít k článku

Biblické rukopisy

Boží jméno je doloženo starověkým rukopisem

Podívejte se na důkaz, že Boží jméno patří do „Nového zákona“.

Starobylý klenot v hromadě odpadků

Papyrus Rylands, na kterém je část Janova evangelia, je nejstarším nalezeným rukopisem Křesťanských řeckých písem.

Starověký svitek „rozvinut“

V roce 1970 našli archeologové v Ejn Gedi v Izraeli ohořelý svitek. Díky 3D skenovací technice se svitek podařilo „rozvinout“. Co sken svitku odhalil?

Nepodlehla zkáze

Pisatelé a opisovači Bible psali na papyrus a pergamen. Jak se tyto starověké spisy dochovaly dodnes?

Proč můžete důvěřovat biblickým evangeliím

Zvažte svědectví starověkých rukopisů.

Je biblická zpráva o Ježíšově životě přesná?

Prozkoumejte zajímavé informace o zprávách v evangeliích a o nejstarších známých rukopisech.