Přísloví 21:1–31

  • Jehova vede královo srdce (1)

  • Spravedlivé jednání je lepší než oběť (3)

  • Píle vede k úspěchu (5)

  • Kdo nenaslouchá chudému, sám nedostane odpověď (13)

  • Není žádná moudrost proti Jehovovi (30)

21  Královo srdce je jako proudy vody v Jehovově ruce.+ Vede ho tam, kam si přeje.+   Všechno, co člověk dělá, se mu zdá správné,+ale Jehova zkoumá srdce.*+   Ze správného a spravedlivého jednánímá Jehova větší radost než z oběti.+   Pyšné oči a namyšlené srdce jsou hříchem –lampou, která vede ničemy.+   Plány pilného vždycky vedou k úspěchu,*+ale každého, kdo je ukvapený, čeká jen chudoba.+   Poklady získané prolhaným jazykemjsou jako mizející mlha, jako smrtící past.*+   Ničemy smete jejich násilí,+protože nechtějí jednat podle práva.   Cesta provinilce je pokřivená,ale nevinný* člověk jedná čestně.+   Lepší je bydlet v koutě na střešenež v jednom domě s hádavou manželkou.*+ 10  Ničema touží po tom, co je špatné,+a se svým bližním nemá soucit.+ 11  Když je posměvač potrestán, nezkušený zmoudří,a když moudrý získá pochopení, získá i poznání.*+ 12  Spravedlivý Bůh sleduje ničemův důma vrhá ničemy do zkázy.+ 13  Kdo si zacpává uši před voláním chudého,ten bude sám volat, a nedostane odpověď.+ 14  Tajný dar tlumí hněv+a skrytý úplatek* zmírňuje prudký vztek. 15  Pro dobrého* člověka je radost jednat podle práva,+ale pro ty, kdo páchají zlo, je to něco strašného. 16  Kdo sejde z cesty pochopení,bude odpočívat ve společnosti mrtvých.+ 17  Kdo miluje zábavu,* zchudne,+kdo miluje víno a olej, nezbohatne. 18  Špatný člověk je výkupným za dobréhoa zrádný člověk za čestného.+ 19  Lepší je bydlet v pustiněnež s hádavou a vznětlivou manželkou.+ 20  V domě moudrého je vzácný poklad a olej,+ale hlupák svůj majetek promrhá.*+ 21  Kdo se snaží jednat správně* a s věrnou láskou,tomu se jednat správně podaří a získá život a slávu.+ 22  Moudrý dokáže zdolat hradby* města mocnýcha zlomit sílu, na kterou se spoléhají.+ 23  Kdo si dává pozor na ústa a jazyk,ušetří si problémy.+ 24  Troufalý, pyšný chlubil –tak se říká tomu, kdo jedná lehkomyslně a troufale.+ 25  Lenocha usmrtí jeho touhy. Jeho ruce totiž odmítají pracovat.+ 26  Celý den chamtivě touží mít víc,ale dobrý člověk dává a nešetří.+ 27  Oběť ničemy je odporná.+ Tím spíš, když ji předkládá se zlým úmyslem!* 28  Prolhaný svědek zahyne,+ale kdo svědčí o tom, co slyšel, uspěje.* 29  Ničema se tváří drze,+ale čestný člověk jde jistým krokem.+ 30  Není žádná moudrost, dobrý úsudek* ani rada proti Jehovovi.+ 31  Kůň je připravován pro den bitvy,+ale záchrana patří Jehovovi.+

Poznámky

Nebo „pohnutky“.
Nebo „výhodě“.
Nebo možná „mlha pro ty, kdo hledají smrt“.
Nebo „čistý“.
Nebo „s manželkou, která stále vyčítá“.
Nebo „ví, co má dělat“.
Dosl. „a úplatek v záňadří“.
Nebo „spravedlivého“, stejně v 18. a 26. verši. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „požitky“.
Dosl. „spolyká“.
Nebo „usiluje o spravedlnost“.
Nebo „porazit“.
Nebo „s hanebným chováním“.
Dosl. „bude mluvit navždy“.
Nebo „rozlišovací schopnost“.