Evangelium podle Marka 13:1–37

 • ZÁVĚR SYSTÉMU (1–37)

  • Války, zemětřesení, hlad (8)

  • Bude se kázat dobrá zpráva (10)

  • Velké soužení (19)

  • Příchod Syna člověka (26)

  • Podobenství o fíkovníku (28–31)

  • Buďte bdělí (32–37)

13  Když vycházel z chrámu, jeden z jeho učedníků mu řekl: „Učiteli, podívej se na ty krásné kameny a budovy!“+  Ale Ježíš mu řekl: „Vidíš ty velké budovy? Nezůstane tady kámen na kameni. Všechno bude zbořeno.“+  Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu, Petr, Jakub, Jan a Ondřej se ho soukromě zeptali:  „Řekni nám: Kdy se to stane a co bude znamením, že to všechno spěje ke konci?“*+  Ježíš jim tedy začal říkat: „Dávejte si pozor, aby vás někdo neoklamal.+  Mnozí přijdou v mém jménu a řeknou: ‚Jsem to já‘ a oklamou mnoho lidí.  A když uslyšíte hluk válek a zprávy o válkách, neznepokojujte se. To se musí stát, ale ještě to nebude konec.+  Bude bojovat národ proti národu a království proti království.+ Budou zemětřesení na jednom místě za druhým a bude také hlad.+ To bude začátek mnoha utrpení.*+  Pokud jde o vás, mějte se na pozoru. Lidé vás budou vydávat místním soudům+ a budete kvůli mně biti v synagogách+ a budete stát před místodržiteli a králi, takže budete mít příležitost jim vydat svědectví.+ 10  A všem národům se nejdřív musí kázat dobrá zpráva.+ 11  Když vás povedou před soud, nedělejte si předem starosti,* co budete říkat. Říkejte, co vám v tu chvíli bude dáno, protože nebudete mluvit vy, ale svatý duch.+ 12  Navíc bratr vydá na smrt bratra a otec dítě a děti se postaví proti rodičům a dají je usmrtit.+ 13  Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět.+ Ale kdo vytrvá až do konce,+ bude zachráněn.+ 14  A až uvidíte, že ohavnost působící zpustošení+ stojí, kde by neměla (čtenář musí použít dobrý úsudek), potom ať ti, kdo budou v Judeji, utečou do hor.+ 15  Kdo bude na střeše domu, ať nesestupuje dolů a nevchází dovnitř, aby si z něj něco vzal. 16  A kdo bude na poli, ať se nevrací pro svůj svrchní oděv. 17  V těch dnech běda těhotným a těm, které kojí!+ 18  Modlete se, aby se to nestalo v zimě, 19  protože v těch dnech bude takové soužení,+ jaké nenastalo od začátku světa, který Bůh stvořil, až dosud a jaké už nenastane.+ 20  Kdyby Jehova* ty dny nezkrátil, nikdo by se nezachránil. Ale kvůli těm, které vyvolil, ty dny zkrátí.+ 21  A pokud vám někdo řekne: ‚Podívejte se, tady je Kristus!‘ nebo ‚Podívejte se, tam je!‘, nevěřte tomu.+ 22  Objeví se totiž falešní Kristové a falešní proroci+ a budou provádět znamení a zázraky, aby pokud možno oklamali vyvolené. 23  Mějte se tedy na pozoru.+ Řekl jsem vám všechno předem. 24  Ale v těch dnech, po tom soužení, se zatmí slunce a přestane svítit měsíc,+ 25  hvězdy budou padat z nebe a moci,* které jsou v nebesích, budou otřeseny. 26  A lidé uvidí Syna člověka,+ jak přichází v oblacích s velkou mocí a slávou.+ 27  A vyšle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran,* od konce země až po konec nebe.+ 28  Vezměte si poučení od fíkovníku: Jakmile jsou jeho mladé větve plné mízy a vyraší na nich listy, víte, že je blízko léto.+ 29  Stejně i vy, až uvidíte, že se dějí tyto věci, vězte, že on je blízko, za dveřmi.+ 30  Ujišťuji vás, že tato generace rozhodně nepomine, dokud se to všechno nestane.+ 31  Nebe a země pominou,+ ale má slova rozhodně nepominou.+ 32  Ten den nebo hodinu nezná nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.+ 33  Vyhlížejte, buďte bdělí,+ protože nevíte, kdy přijde stanovený čas.+ 34  Je to, jako když člověk odcestoval do ciziny a dům, který opustil, dal na starost svým otrokům,+ každému určil práci a vrátnému přikázal, aby byl bdělý.+ 35  A tak buďte bdělí, protože nevíte, kdy přijde pán domu,+ jestli večer, nebo o půlnoci, nebo před svítáním,* nebo brzy ráno,+ 36  aby vás, až nečekaně přijde, nenašel, jak spíte.+ 37  Co říkám vám, říkám všem: Buďte bdělí!“+

Poznámky

Nebo „k závěru“.
Dosl. „začátek porodních bolestí“.
Nebo „nepociťujte předem úzkost“.
Nebo „síly“.
Dosl. „čtyř větrů“.
Dosl. „když bude kokrhat kohout“.