2. Timoteovi 3:1–17

  • V posledních dnech nastanou velmi těžké časy (1–7)

  • Pavlův příklad (8–13)

  • Drž se toho, co ses naučil (14–17)

    • Celé Písmo je inspirované Bohem (16)

3  Pamatuj, že v posledních dnech+ nastanou velmi těžké časy.*  Lidé totiž budou milovat sami sebe, budou milovat peníze, budou se vychloubat, budou namyšlení, rouhači, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, nevěrní,  bez přirozené lásky, nebudou ochotní se dohodnout, budou pomlouvat, nebudou se ovládat, budou suroví, bez lásky k dobru,  zrádci, tvrdohlaví, pyšní, budou milovat požitky, a ne Boha,  budou působit dojmem, že jsou zbožní, ale nebudou tak žít.*+ Od takových lidí se odvracej.  Jsou mezi nimi muži, kteří se vkrádají do domácností a chytají do léčky slabé ženy, které jsou zatížené hříchy a ovládané různými touhami  a které se stále učí, a přesto nikdy nedokážou dojít k přesnému poznání pravdy.  Tito muži odporují pravdě, tak jako Jannes a Jambres odporovali Mojžíšovi. Jejich mysl je naprosto zkažená a nemají Boží schválení, protože se staví proti víře.  Ale daleko se nedostanou, protože jejich hloupost* bude všem zřejmá, stejně jako byla zřejmá hloupost těch dvou mužů.+ 10  Ty jsi ale pozorně naslouchal mému učení, sledoval jsi můj způsob života,+ můj cíl, mou víru, mou trpělivost, mou lásku i mou vytrvalost 11  a víš o pronásledování a utrpení, jaká jsem zažil v Antiochii,+ Ikoniu+ a Lystře.+ Všechno to pronásledování jsem snesl a Pán mě pokaždé vysvobodil.+ 12  A pravda je, že všichni, kdo chtějí žít v oddanosti Bohu jako učedníci Krista Ježíše, budou pronásledováni.+ 13  Ale zlí lidé a podvodníci budou postupovat od špatného k horšímu, budou klamat druhé a druzí budou klamat je.+ 14  Ty se ale drž toho, co ses naučil a o čem ses přesvědčil,+ protože víš, od koho ses to naučil. 15  Pamatuj, že už odmalička+ znáš svaté spisy,+ ze kterých můžeš získat moudrost vedoucí k záchraně prostřednictvím víry v Krista Ježíše.+ 16  Celé Písmo je inspirované Bohem*+ a je užitečné k vyučování,+ ke kárání, k nápravě* věcí, k výchově k tomu, co je správné.*+ 17  Boží člověk tak může být zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo.

Poznámky

Nebo „kritické časy, ve kterých bude těžké žít“.
Nebo „ale síla zbožnosti na nich nebude znát“.
Nebo „bláznovství“.
Dosl. „vdechnuté Bohem“, tj. napsané pod působením Božího ducha.
Nebo „urovnávání“.
Nebo „ke spravedlnosti“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.