Evangelium podle Matouše 17:1–27

  • Ježíšovo proměnění (1–13)

  • Víra jako hořčičné zrnko (14–21)

  • Ježíš znovu předpovídá svou smrt (22, 23)

  • Daň zaplacená mincí z rybích úst (24–27)

17  O šest dnů později vzal Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyšel s nimi na vysokou horu, kde byli sami.+  A tam byl před nimi proměněn. Jeho obličej zářil jako slunce a jeho oděv byl oslnivě bílý.+  Najednou se jim objevili Mojžíš a Elijáš a začali s Ježíšem rozmlouvat.  Nato Petr Ježíšovi řekl: „Pane, je skvělé, že tu jsme. Pokud chceš, postavím tady tři přístřešky, jeden pro tebe, jeden pro Mojžíše a jeden pro Elijáše.“  Ještě to ani nedořekl a zahalil je jasný oblak. A z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, který má moje schválení.*+ Naslouchejte mu.“+  Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a dostali velký strach.  Ježíš k nim přišel, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se.“  Když zvedli oči, viděli už jenom samotného Ježíše.  Cestou z hory jim přikázal: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých.“+ 10  Učedníci se ho zeptali: „Proč tedy znalci Zákona říkají, že nejdřív musí přijít Elijáš?“+ 11  Odpověděl jim: „Elijáš opravdu přijde a všechno obnoví.+ 12  Ale říkám vám, že Elijáš už přišel, ale nepoznali ho a naložili s ním, jak chtěli.+ Stejně tak od nich zakusí utrpení i Syn člověka.“+ 13  Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli. 14  Když přišli k zástupu lidí,+ přistoupil k němu jeden člověk, poklekl před ním a prosil ho: 15  „Pane, smiluj se nad mým synem. Má epilepsii a je na tom špatně. Často padá do ohně nebo do vody.+ 16  Přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nedokázali ho uzdravit.“ 17  Ježíš řekl: „Nevěřící a pokřivená generace,+ jak dlouho ještě budu muset být s vámi? Jak dlouho vás budu muset snášet? Přiveďte mi ho sem.“ 18  Potom Ježíš démona ostře napomenul a ten z něj vyšel. V tu chvíli se chlapec uzdravil.+ 19  Učedníci pak přišli za Ježíšem a soukromě se ho zeptali: „Proč jsme ho nemohli vyhnat my?“ 20  Odpověděl jim: „Protože máte malou víru. Ujišťuji vás, že když budete mít víru jako hořčičné zrnko, řeknete této hoře: ‚Přemísti se odtud tam‘, a ona se přemístí. Nic pro vás nebude nemožné.“+ 21  *—— 22  Když byli spolu v Galileji, Ježíš jim řekl: „Syn člověka bude zrazen a vydán lidem do rukou+ 23  a zabijí ho a třetí den bude vzkříšen.“+ Učedníky to velmi zarmoutilo. 24  Potom co přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi muži, kteří vybírali chrámovou daň,* a zeptali se: „Váš učitel neplatí chrámovou daň?“*+ 25  Řekl: „Platí.“ Pak vstoupil do domu, ale ještě než stihl něco říct, Ježíš se ho zeptal: „Co myslíš, Šimone, od koho dostávají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů, nebo od cizích lidí?“ 26  „Od cizích lidí,“ odpověděl Petr. Ježíš mu řekl: „Synové jsou tedy od daně osvobozeni. 27  Ale abychom je nepohoršili,+ jdi k moři, nahoď udici a vezmi první rybu, kterou chytíš. Když jí otevřeš ústa, najdeš tam stříbrnou minci.* Vezmi ji a zaplať jim za mě a za sebe.“

Poznámky

Nebo „ve kterém mám potěšení“.
Dosl. „didrachmy“ neboli dvoudrachmy. Viz příloha B14.
Dosl. „didrachmu“.
Dosl. „minci statér“, která bývá ztotožňovaná s tetradrachmou. Viz příloha B14.