Žalmy 103:1–22

 • „Chci chválit Jehovu“

  • Bůh od nás vzdaluje přestupky (12)

  • Bůh je milosrdný jako otec (13)

  • „Pamatuje, že jsme prach“ (14)

  • Jehovův trůn a královská moc (19)

  • Andělé plní jeho slovo (20)

Od Davida. 103  Chci chválit Jehovu,ať celé mé nitro chválí jeho svaté jméno.   Chci chválit Jehovu,kéž nikdy nezapomenu na to, co udělal.+   Odpouští všechna tvá provinění+a uzdravuje všechny tvé nemoci.+   Získává tvůj život zpět z jámy*+a korunuje tě svou věrnou láskou a milosrdenstvím.+   Celý život tě sytí dobrými věcmi,+aby se tvé mládí obnovovalo jako mládí orla.+   Jehova jedná spravedlivě+a zjednává právo všem utlačovaným.+   Dal poznat své cesty Mojžíšovi,+své skutky synům Izraele.+   Jehova je milosrdný a soucitný,*+trpělivý* a plný věrné lásky.*+   Nebude stále vyčítat chyby+ani nezůstane navždy rozzlobený.+ 10  Nezachází s námi podle našich hříchů+ani nám za naše provinění neodplácí, jak si zasloužíme.+ 11  Vždyť jak vysoko jsou nebesa nad zemí,tak velká je jeho věrná láska k těm, kdo se ho bojí.+ 12  Jak daleko je východ od západu,tak daleko od nás vzdálil naše přestupky.+ 13  Jako je otec milosrdný ke svým synům,tak je Jehova milosrdný k těm, kdo se ho bojí.+ 14  Vždyť dobře ví, jak jsme utvoření,+pamatuje, že jsme prach.+ 15  Smrtelný člověk žije krátce jako tráva,+rozkvete jako polní květ,+ 16  ale zafouká vítr, a on už není,jako by tam nikdy nebyl.* 17  Ale Jehovova věrná láska je po celou věčnost*s těmi, kdo se ho bojí,+a jeho spravedlnost s dětmi jejich dětí,+ 18  s těmi, kdo dodržují jeho smlouvu+a pečlivě zachovávají jeho nařízení. 19  Jehova pevně založil svůj trůn v nebesích+a svou královskou mocí vládne nade vším.+ 20  Chvalte Jehovu, všichni jeho mocní andělé,+kteří posloucháte jeho hlas* a plníte jeho slovo.+ 21  Chvalte Jehovu, všechna jeho vojska,+jeho služebníci, kteří konáte jeho vůli.+ 22  Chvalte Jehovu, všechna jeho díla,chvalte ho na všech místech, kde vládne.* Celou duší* chci chválit Jehovu.

Poznámky

Nebo „hrobu“.
Nebo „milostivý“.
Nebo „pomalý k hněvu“.
Nebo „milující laskavosti“.
Dosl. „a jeho místo ho už nezná“.
Nebo „od věků na věky“.
Dosl. „hlas (zvuk) jeho slova“.
Nebo „na všech místech jeho svrchovanosti“.