Žalmy 27:1–14

  • „Jehova je pevnost mého života“

    • Vděčnost za Boží chrám (4)

    • Jehova se stará, když se nestarají rodiče (10)

    • „Doufej v Jehovu“ (14)

Od Davida. 27  Jehova je mé světlo+ a má záchrana. Z koho bych měl mít strach?+ Jehova je pevnost mého života.+ Koho bych se měl děsit?   Když na mě zaútočili zlí lidé, aby sežrali mé tělo,+byli to moji protivníci a nepřátelé, kdo klopýtli a padli.   I kdyby se proti mně utábořilo vojsko,mé srdce se nebude bát.+ A kdyby proti mně vypukla válka,ani pak neztratím důvěru.   Prosil jsem Jehovu o jednu věca po ní toužím,abych mohl přebývat v Jehovově domě po celý svůj život,+kochat se tím, jak je Jehova příjemný,a s vděčností se dívat* na jeho chrám.*+   V den neštěstí mě totiž schová ve svém úkrytu,+skryje mě na tajném místě, ve svém stanu,+postaví mě vysoko na skálu.+   Teď je má hlava vysoko nad nepřáteli, kteří mě obklopují. Budu u jeho stanu s jásotem přinášet oběti,budu Jehovu chválit zpěvem.*   Poslouchej mě, Jehovo, když volám,+projev mi přízeň a odpověz mi.+   Mé srdce řeklo za tebe: „Snažte se najít mou tvář.“ Tvou tvář, Jehovo, se snažím najít.+   Neskrývej ji přede mnou.+ Neodvracej se v hněvu od svého sluhy. Jsi můj pomocník,+neopouštěj mě, nenechávej mě samotného, můj Bože záchrany. 10  I kdyby mě opustil můj vlastní otec a matka,+sám Jehova se mě ujme.+ 11  Poučuj mě o své cestě, Jehovo,+veď mě správnou stezkou kvůli mým nepřátelům. 12  Nevydávej mě mým protivníkům,+vždyť proti mně povstali falešní svědkové+a vyhrožují mi násilím. 13  Co by se mnou bylo, kdybych nevěřil,že dokud jsem mezi živými, budu zažívat Jehovovu dobrotu?*+ 14  Doufej v Jehovu.+ Buď odvážný a ať je tvé srdce silné.+ Doufej v Jehovu!

Poznámky

Nebo „rozjímat při pohledu“.
Nebo „svatyni“.
Nebo „Jehovovi hrát“.
Nebo možná: „Pevně věřím, že ... budu zažívat Jehovovu dobrotu.“