Žalmy 82:1–8

  • Výzva ke spravedlivému souzení

    • Bůh „soudí uprostřed bohů“ (1)

    • „Zastávejte se bezvýznamných“ (3)

    • „Jste bohové“ (6)

Asafův žalm.+ 82  Bůh zaujímá místo v Božím shromáždění,*soudí uprostřed bohů:*+   „Jak dlouho budete soudit nespravedlivě+a nadržovat ničemům?+ (Sela)   Zastávejte se* bezvýznamných a sirotků.*+ Chraňte práva bezmocných a těch, kdo žijí v bídě.+   Zachraňte bezvýznamné a chudé,osvoboďte je z rukou ničemů.“   Ale oni nevědí a nerozumí,+chodí ve tmě. Celá země se otřásá v základech.+   „Řekl jsem: ‚Jste bohové,*+všichni jste synové Nejvyššího.   Ale zemřete jako ostatní lidé,+padnete jako každý jiný kníže!‘“+   Povstaň, Bože, a suď zemi,+vždyť tobě patří všechny národy.

Poznámky

Nebo „ve shromáždění Božského“.
Nebo „těch podobných Bohu“. Zjevně se vztahuje na lidské soudce v Izraeli.
Nebo „dětí bez otce“.
Nebo „suďte“.
Nebo „podobní Bohu“.