Žalmy 125:1–5

  • Jehova chrání svůj lid

    • „Jako hory obklopují Jeruzalém“ (2)

    • „Kéž je nad Izraelem pokoj“ (5)

Píseň výstupů. 125  Ti, kdo důvěřují Jehovovi,+jsou jako hora Sion, kterou nic neotřese,která trvá navěky.+   Jako hory obklopují Jeruzalém,+tak Jehova obklopuje svůj lid,+odteď až navěky.   Žezlo ničemnosti nebude navždy utlačovat zemi těch, kdo jednají správně,+aby se neuchýlili* ke špatnému jednání.+   Jehovo, prokazuj dobro těm, kdo jsou dobří,+těm, kdo mají upřímné srdce.+   Ty, kdo odbočují na své pokřivené cesty,Jehova odstraní spolu s těmi, kdo páchají zlo.+ Kéž je nad Izraelem pokoj.

Poznámky

Nebo „neobrátili své ruce“.