Žalmy 5:1–12

  • Jehova je útočištěm pro ty, kdo jednají správně

    • Bůh nenávidí zlo (4, 5)

    • „Jsi spravedlivý, veď mě“ (8)

Pro dirigenta: na nechilot.* Davidův žalm. 5  Naslouchej mým slovům, Jehovo,+všimni si mého vzdychání.   Věnuj pozornost mému volání o pomoc,můj Králi a můj Bože, vždyť se modlím k tobě.   Jehovo, ráno uslyšíš můj hlas,+ráno k tobě promluvím+ a budu čekat na odpověď.   Vždyť ty nejsi Bůh, který má potěšení ze zla,+nikdo špatný u tebe nesmí pobývat.+   Žádný pyšný člověk ti nesmí přijít na oči. Nenávidíš všechny, kdo páchají zlo,+   zničíš ty, kdo lžou.+ Násilníci a podvodníci* jsou Jehovovi odporní.+   Ale já díky tvé velké věrné lásce+ vejdu do tvého domu,+v bázni před tebou se budu klanět směrem k tvému svatému chrámu.*+   Jehovo, jsi spravedlivý, veď mě, když jsou kolem nepřátelé,urovnej pro mě svou cestu.+   Vždyť se nedá věřit ničemu, co řeknou,mají v sobě jenom zlobu. Jejich hrdlo je otevřený hrob,jejich jazyk je samá lichotka.*+ 10  Bůh je ale prohlásí za vinné,jejich vlastní plány jim způsobí pád.+ Odežeň je kvůli jejich mnoha proviněním,vždyť se vzbouřili proti tobě. 11  Ale všichni, kdo u tebe hledají útočiště, se budou radovat,+navždy budou radostně křičet. Zahradíš k nim přístupa ti, kdo milují tvé jméno, budou díky tobě jásat. 12  Ty, Jehovo, požehnáš každému, kdo jedná správně,obklopíš ho schválením jako velkým štítem.+

Poznámky

Nebo „muži krveprolévání a podvodu“.
Nebo „svatyni“.
Nebo „používají hladký jazyk“.