Žalmy 16:1–11

  • Jehova je zdroj všeho dobrého

    • „Jehova je můj podíl“ (5)

    • Mé myšlenky mě napravují i v noci (7)

    • Jehova je po mé pravici (8)

    • Nenecháš mě v hrobě (10)

Davidův miktam.* 16  Ochraňuj mě, Bože, vždyť u tebe hledám útočiště.+   Řekl jsem Jehovovi: „Ty jsi Jehova, můj zdroj všeho dobrého.   A svatí, kteří jsou na zemi, ti vznešení,jsou pro mě velkým potěšením.“+   Ti, kdo následují jiné bohy, množí své trápení.+ Já jim nikdy nebudu vylévat tekuté oběti z krveani se nebudu zmiňovat o jejich jménech.+   Jehova je můj podíl+ a můj pohár.+ Střežíš mé dědictví.   Byla pro mě vyměřena příjemná místa,jsem spokojený se svým dědictvím.+   Budu chválit Jehovu, který mi dal radu.+ Mé nejskrytější myšlenky* mě napravují i během noci.+   Jehovu mám stále před sebou.+ Je po mé pravici, a proto mnou nic neotřese.*+   A tak se mé srdce raduje, celý jsem* radostnýa přebývám* v bezpečí. 10  Nenecháš mě totiž v* hrobě.*+ Nedovolíš, aby tvůj věrný služebník viděl jámu.*+ 11  Dáváš mi poznat cestu života.+ Před tvou tváří je plno radosti,+po tvé pravici je věčné štěstí.*

Poznámky

Nebo „nejhlubší city“, dosl. „ledviny“.
Nebo „se nikdy nezapotácím“.
Dosl. „má sláva je“.
Nebo „mé tělo přebývá“.
Nebo „nepřenecháš mou duši“.
Nebo „šeolu“, tj. obrazném hrobě lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo možná „zkázu“.
Nebo „příjemnost“.