Žalmy 6:1–10

  • Prosba o přízeň

    • Mrtví Boha nechválí (5)

    • Bůh slyší prosby o přízeň (9)

Pro dirigenta: s doprovodem lyr naladěných na šeminit.* Davidův žalm. 6  Jehovo, nekárej mě ve svém hněvu,nenapravuj mě ve svém vzteku.+   Projev mi přízeň,* Jehovo, vždyť slábnu. Uzdrav mě, Jehovo,+ mé kosti se třesou.   Jsem velmi rozrušený+a ptám se, Jehovo – jak dlouho ještě?+   Vrať se, Jehovo, a vyprosti mě,+zachraň mě ve své věrné lásce.+   Vždyť mrtví na tebe nevzpomínají.* Kdo tě bude chválit v hrobě?*+   Jsem vyčerpaný vzdycháním,+celou noc své lůžko smáčím slzami,*svou postel zaplavuji pláčem.+   Zármutkem mi zeslábly oči,+zakalily se* kvůli všem mým nepřátelům.   Pryč ode mě, vy všichni, kdo pácháte zlo! Jehova uslyší můj pláč.+   Jehova uslyší mou prosbu o přízeň,+Jehova přijme mou modlitbu. 10  Všichni moji nepřátelé budou zahanbeni a zděšeni,v hanbě náhle ustoupí.+

Poznámky

Nebo „slituj se“.
Nebo „šeolu“, tj. obrazném hrobě lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „se o tobě nezmiňují“.
Dosl. „působím, že mé lůžko plave“.
Nebo „zestárly“.