Žalmy 141:1–10

  • Prosba o ochranu

    • Modlitba jako kadidlo (2)

    • Pokárání od toho, kdo jedná správně, je jako olej (5)

    • Ničemové padnou do vlastních sítí (10)

Davidův žalm. 141  Jehovo, vzývám tě.+ Rychle mi přijď na pomoc!+ Naslouchej, když k tobě volám.+   Kéž je má modlitba před tebou připravená jako kadidlo,+mé pozvednuté ruce jako večerní obilná oběť.+   Postav stráž k mým ústům, Jehovo,postav hlídku ke dveřím mých rtů.+   Nedovol, aby mé srdce mělo sklon k něčemu špatnému,+ať se nepodílím na ničemných skutcích se zlými lidmi. Nikdy si nechci pochutnávat na jejich lahůdkách.   Když mě uhodí ten, kdo jedná správně,* je to projev věrné lásky,+když mě pokárá, je to olej na mou hlavu,+který nikdy neodmítnu.+ Pokud ho postihne neštěstí, budu se za něj stále modlit.   Přestože soudci lidu byli svrženi z útesu,lidé budou naslouchat mým slovům, protože jsou příjemná.   Jako po oráči zůstávají hroudy půdy,tak jsou naše kosti poházeny u ústí hrobu.*   Ale mé oči vzhlíží k tobě, Svrchovaný pane Jehovo.+ U tebe hledám útočiště. Neber mi život.*   Chraň mě před čelistmi pasti, kterou mi nastražili,před léčkami těch, kdo páchají zlo. 10  Všichni ničemové spolu padnou do vlastních sítí,+ale já bezpečně projdu kolem.

Poznámky

Nebo „spravedlivý“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo: „Nevylévej mou duši.“