Žalmy 135:1–21

  • Chvalte Jah, protože je velký

    • Znamení a zázraky seslané na Egypt (8, 9)

    • „Tvé jméno trvá věčně“ (13)

    • Neživé modly (15–18)

135  Chvalte Jah!* Chvalte Jehovovo jméno,vzdávejte chválu, Jehovovi sluhové,+   vy, kdo sloužíte v Jehovově domě,na nádvořích domu našeho Boha.+   Chvalte Jah, protože Jehova je dobrý.+ Chvalte zpěvem* jeho jméno, protože je příjemné.*   Jah si totiž vyvolil Jákoba,Izrael za svůj zvláštní majetek.*+   Dobře vím, že Jehova je velký,náš Pán je větší než všichni ostatní bohové.+   Cokoli chce Jehova dělat, to dělá+v nebi i na zemi, v mořích i ve všech hlubinách.   Nechává z konců země vystupovat mraky,*s deštěm posílá i blesky,*ze svých skladů vyvádí vítr.+   Srazil egyptské prvorozené,člověka i zvíře.+   Seslal na tebe znamení a zázraky, Egypte,+na faraona a všechny jeho sluhy.+ 10  Srazil mnoho národů+a pobil mocné krále+ 11  amorejského krále Sichona,+bašanského krále Oga+a všechna kananejská království. 12  Dal jejich zemi jako dědictví,jako dědictví svému lidu Izraeli.+ 13  Jehovo, tvé jméno trvá věčně. Jehovo, tvá sláva* trvá po všechny generace.+ 14  Vždyť Jehova bude hájit* svůj lid+a bude mít soucit* se svými sluhy.+ 15  Modly národů jsou stříbro a zlato,dílo lidských rukou.+ 16  Mají ústa, ale nemluví,+mají oči, ale nevidí, 17  mají uši, ale neslyší. V jejich ústech není dech.+ 18  Ti, kdo je dělají, budou přesně jako ony,+i všichni, kdo na ně spoléhají.+ 19  Izraelský lide,* chval Jehovu. Áronovi potomci,* chvalte Jehovu. 20  Leviho potomci,* chvalte Jehovu.+ Vy, kdo se bojíte Jehovy, chvalte Jehovu. 21  Ať je ze Sionu chválen Jehova,+ten, kdo přebývá v Jeruzalémě.+ Chvalte Jah!+

Poznámky

Nebo: „Halelujah!“ „Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.
Nebo „hrajte“.
Nebo „protože je to příjemné“.
Nebo „vzácné vlastnictví“.
Nebo možná „pro déšť dělá stavidla“.
Nebo „páry“.
Nebo „jméno“, dosl. „památka“.
Nebo „se ujme případu“.
Nebo „pocítí lítost“.
Dosl. „dome“.
Dosl. „dome“.
Dosl. „dome“.