Žalmy 53:1–6

  • Popis bláznů

    • „Žádný Jehova není“ (1)

    • „Ani jeden nekoná dobro“ (3)

Pro dirigenta: ve stylu machalat.* Maskil.* Od Davida. 53  Blázni si v srdci říkají: „Žádný Jehova není.“+ Jejich špatné skutky jsou zkažené a odporné. Ani jeden nekoná dobro.+   Ale Bůh shlíží z nebe na lidské syny,+aby viděl, jestli má někdo pochopení, jestli někdo hledá Jehovu.+   Všichni sešli z cesty,všichni jsou stejně zkažení. Ani jeden nekoná dobro,ani jediný.+   Copak nikdo z těch, kdo páchají zlo, nechápe? Pohlcují můj lid, jako by jedli chléb. Nevzývají Jehovu.+   Ale budou se třást hrůzou,hrůzou, jakou nikdy předtím nepoznali.* Bůh totiž rozhází kosti těch, kdo na tebe útočí.* Zahanbíš je, vždyť Jehova je zavrhl.   Kéž záchrana Izraele přijde ze Sionu!+ Až Jehova přivede zpátky svůj zajatý lid,ať má Jákob radost, ať se Izrael raduje!

Poznámky

Nebo možná „strachem, když není čeho se bát“.
Dosl. „táboří proti tobě“.