Žalmy 122:1–9

  • Prosba o pokoj pro Jeruzalém

    • Radost jít do Jehovova domu (1)

    • Město spojené v jeden celek (3)

Píseň výstupů. Od Davida. 122  Zaradoval jsem se, když mi řekli: „Pojďme do Jehovova domu.“+   A teď stojímev tvých branách, Jeruzaléme.+   Jeruzalém je vystavěn jako město,které je spojeno v jeden celek.+   Vystupují k němu kmeny,kmeny Jah,*aby vzdávaly díky Jehovovu jménu,jak je Izraeli nařízeno.+   Vždyť tam jsou umístěny soudní trůny,+trůny Davidova domu.+   Proste o pokoj pro Jeruzalém.+ Ti, kdo tě milují, město, budou bez starostí.   Ať pokoj vládne uvnitř tvých hradeb,*klid uvnitř tvých opevněných věží.   Kvůli svým bratrům a přátelům řeknu: „Kéž je v tobě pokoj.“   Kvůli domu Jehovy, našeho Boha,+budu usilovat o tvé dobro.

Poznámky

„Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.
Nebo „náspů“.