Žalmy 33:1–22

  • Chvála Stvořiteli

    • „Zpívejte mu novou píseň“ (3)

    • To, co bylo stvořeno Jehovovým slovem a duchem (6)

    • Jehovův národ je šťastný (12)

    • Jehovovy oči dávají pozor (18)

33  Vy, kdo jednáte správně, křičte radostí kvůli Jehovovi.+ Je vhodné, aby ho čestní chválili.   Vzdávejte díky Jehovovi hrou na harfu,za zvuku lyry* ho chvalte zpěvem.*   Zpívejte mu novou píseň,+dovedně hrajte na struny a radostně křičte.   Vždyť Jehovovo slovo je pravdivé+a všechno, co dělá, je důvěryhodné.   Jehova miluje spravedlnost a právo.+ Země je plná jeho věrné lásky.+   Jehovovým slovem byla stvořena nebesa+a duchem* jeho úst všechno, co je v nich.*   Shromažďuje mořské vody jako hráz,+ukládá vzdouvající se vody do zásobáren.   Ať se Jehovy bojí celá země,+ať před ním mají všichni obyvatelé země posvátnou úctu.   Vždyť on promluvil, a vzniklo to,+on přikázal, a objevilo se to.+ 10  Jehova překazil záměry* národů,+zmařil lidské plány.*+ 11  Ale Jehovova rozhodnutí* budou platit navždy,+myšlenky jeho srdce potrvají z generace na generaci. 12  Šťastný je národ, jehož Bohem je Jehova,+lid, který si vybral za své vlastnictví.+ 13  Jehova se dívá z nebe,vidí všechny lidské syny.+ 14  Z místa, kde bydlí,pozoruje obyvatele země. 15  To on utváří srdce všech,zkoumá všechny jejich skutky.+ 16  Krále nezachrání velké vojsko,+silného muže nezachrání jeho síla.+ 17  Kůň je falešnou nadějí na záchranu,*+jeho velká síla nezajistí únik. 18  Jehovovy oči dávají pozor na ty, kdo se ho bojí,+kdo čekají na jeho věrnou lásku, 19  aby je zachránil před smrtía během hladomoru je zachoval naživu.+ 20  Čekáme na Jehovu. On je naším pomocníkem a štítem.+ 21  Z něho se raduje naše srdce,vždyť spoléháme na jeho svaté jméno.+ 22  Jehovo, kéž je nad námi tvá věrná láska,+zatímco na tebe čekáme.+

Poznámky

Nebo „desetistrunného nástroje“.
Nebo „mu hrajte“.
Nebo „dechem“.
Dosl. „všechno jejich vojsko“.
Nebo „myšlenky“.
Nebo „radu“.
Nebo „rada“.
Nebo „vítězství“.