Žalmy 99:1–9

  • Jehova je svatý král

    • „Sedí na trůnu nad cherubíny“ (1)

    • Bůh, který odpouští i trestá (8)

99  Jehova se stal králem.+ Ať se národy třesou. Sedí na trůnu nad* cherubíny.+ Ať se země chvěje.   Jehova je velký na Sionu,je vysoko nad všemi národy.+   Ať chválí tvé velké jméno,+vždyť vzbuzuje bázeň a je svaté.   On je mocný král, který miluje právo.+ Upevnil jsi to, co je správné. V Jákobovi jsi zavedl právo a spravedlnost.+   Oslavujte Jehovu, našeho Boha,+ a klaňte se* u jeho podnožky,+on je svatý.+   Mojžíš a Áron byli mezi jeho kněžími+a Samuel mezi těmi, kdo vzývali jeho jméno.+ Volali k Jehovovia on jim odpovídal.+   Mluvil k nim z oblačného sloupu.+ Dodržovali jeho připomínky a zákon, který jim dal.+   Jehovo, náš Bože, odpověděl jsi jim.+ Byl jsi pro ně Bohem, který odpouští,+ale jejich hříchy jsi nenechával bez trestu.*+   Oslavujte Jehovu, našeho Boha,+a klaňte se* před jeho svatou horou.+ Vždyť Jehova, náš Bůh, je svatý.+

Poznámky

Nebo možná „mezi“.
Nebo „uctívejte ho“.
Nebo „za jejich hříchy ses pomstil“.
Nebo „uctívejte ho“.