Žalmy 132:1–18

  • Bůh vyvolil Davida a Sion

    • „Neodmítej svého pomazaného“ (10)

    • Sionští kněží oblečeni záchranou (16)

Píseň výstupů. 132  Jehovo, pamatuj na Davidaa na všechna jeho utrpení,+   na to, jak přísahal Jehovovi,jak slavnostně slíbil Jákobovu Mocnému:+   „Nevejdu do svého stanu, do svého domu,+nelehnu si na lehátko, na postel,   nedopřeji svým očím spánekani svým víčkům dřímotu,   dokud nenajdu místo pro Jehovu,krásné sídlo* pro Jákobova Mocného.“+   Slyšeli jsme o ní* v Efratě,+našli jsme ji v lesnatém kraji.+   Vejděme do jeho sídla,*+pokloňme se u jeho podnožky.+   Povstaň, Jehovo, a přijď na své místo odpočinku,+ty a truhla tvé síly.+   Ať si tvoji kněží oblečou spravedlnosta tvoji věrní ať křičí radostí. 10  Kvůli svému služebníku Davidovineodmítej* svého pomazaného.+ 11  Jehova Davidovi přísahal,své slovo určitě nevezme zpět: „Jednoho z tvých potomků*dosadím na tvůj trůn.+ 12  Pokud budou tvoji synové dodržovat mou smlouvua dbát na připomínky, které je učím,+i jejich synovébudou navždy sedět na tvém trůnu.“+ 13  Vždyť Jehova vyvolil Sion,+přál si ho mít jako obydlí:+ 14  „To je mé místo odpočinku navždy. Tady budu bydlet,+ to je mé přání. 15  Bohatě mu požehnám zásobami jídlaa jeho chudé nasytím chlebem.+ 16  Jeho kněze obleču záchranou+a jeho věrní budou křičet radostí.+ 17  Tam způsobím, že Davidova moc* poroste. Připravil jsem lampu pro svého pomazaného.+ 18  Jeho nepřátele obleču hanbou,ale koruna* na jeho hlavě bude zářit.“+

Poznámky

Nebo „velkolepé obydlí“.
Zjevně se vztahuje na truhlu.
Nebo „velkolepého obydlí“.
Dosl. „neobracej zpět obličej“.
Dosl. „z plodů tvého lůna“.
Dosl. „roh“.
Nebo „diadém“.