Žalmy 12:1–8

  • Jehova povstává a jedná

    • Boží výroky jsou ryzí (6)

Pro dirigenta: naladit na šeminit.* Davidův žalm. 12  Zachraň mě, Jehovo, vždyť věrní lidé už nejsou,oddaní lidé vymizeli.   Jeden druhému lže,svými rty lichotí* a mluví s falešným srdcem.*+   Jehova vyhladí všechny rty, které lichotí,i jazyk, který se vychloubá,+   ty, kdo říkají: „Svým jazykem získáme převahu,naše rty jsou s námi. Kdo bude naším pánem?“+   „Ztrápení jsou utlačovánia chudí vzdychají,+proto povstanu a budu jednat,“ říká Jehova. „Zachráním je před těmi, kdo se k nim chovají pohrdavě.“   Jehovovy výroky jsou ryzí,+jsou jako stříbro přečištěné v hliněné peci,* čištěné sedmkrát.   Budeš je střežit, Jehovo,+všechny je budeš před touto generací navždy chránit.   Ničemové se volně prochází,protože lidé vychvalují podlost.+

Poznámky

Dosl. „mluví hladkým rtem“.
Dosl. „se srdcem a srdcem“.
Nebo možná „tavicí peci postavené na zemi“.