Žalmy 84:1–12

  • Touha po Božím vznešeném bydlišti

    • Levita touží být jako ptáček (3)

    • „Den na tvých nádvořích“ (10)

    • „Jehova je slunce a štít“ (11)

Pro dirigenta: na gittit.* Od Korachových synů.+ Žalm. 84  Jak drahé je mi tvé vznešené bydliště,+Jehovo, Bože vojsk!   Celou duší* prahnupo Jehovových nádvořích,umírám touhou po nich.+ Mé srdce i tělo radostně volají k živému Bohu.   I ptáček si tam našel domova vlaštovka hnízdo,kde se stará o své mladé. Jsou u tvého velkolepého oltáře, Jehovo, Bože vojsk,můj Králi a můj Bože!   Šťastní jsou ti, kdo bydlí v tvém domě!+ Stále tě chválí.+ (Sela)   Šťastní jsou lidé, kteří čerpají sílu od tebe,+jejichž srdce touží jít do tvého domu.*   Když procházejí údolím Baka,*mění ho v místo pramenůa časný déšť ho halí* do požehnání.   Půjdou dál a nebudou jim ubývat síly,+každý se objeví před Bohem na Sionu.   Jehovo, Bože vojsk, vyslechni mou modlitbu,naslouchej, Jákobův Bože. (Sela)   Podívej se, náš štíte+ a náš Bože,*podívej se na tvář svého pomazaného.+ 10  Vždyť jeden den na tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde!+ Radši budu stát u prahu domu svého Bohanež bydlet ve stanech ničemů. 11  Vždyť Bůh Jehova je slunce+ a štít,+dává přízeň i slávu. Jehova neodepře nic dobrého těm,kdo žijí bezúhonně.+ 12  Jehovo, Bože vojsk,šťastný je člověk, který ti důvěřuje.+

Poznámky

Dosl. „v jejichž srdcích jsou silnice“.
Nebo „údolím keřů baka“.
Nebo možná „a učitel se halí“.
Nebo možná „podívej se na náš štít, Bože“.