Žalmy 133:1–3

  • Bydlet spolu v jednotě

    • Jako olej na Áronově hlavě (2)

    • Jako rosa Hermonu (3)

Píseň výstupů. Od Davida. 133  Jak je dobré a příjemné,když spolu bratři bydlí v jednotě!+   Je to jako vzácný olej na hlavě,+který stéká na vousy,na Áronovy vousy,+a na límec jeho oděvu.   Je to jako rosa Hermonu,+která se snáší na sionské hory.+ Jehova přikázal, že právě tam má být jeho požehnání –věčný život.

Poznámky