Žalmy 45:1–17

  • Svatba pomazaného krále

    • Na rtech má příjemná slova (2)

    • „Bůh je po celou věčnost tvým trůnem“ (6)

    • Král touží po kráse své nevěsty (11)

    • Synové jako knížata po celé zemi (16)

Pro dirigenta: na „Lilie“. Od Korachových synů.+ Maskil.* Milostná píseň. 45  Moje srdce překypuje něčím dobrým. Říkám: „Moje píseň je* o králi.“+ Ať je můj jazyk rydlem*+ zručného písaře.*+   Jsi nejkrásnější z lidských synů,z tvých rtů kanou příjemná slova.+ Proto ti Bůh navždy požehnal.+   Připásej si k boku meč,+ ty mocný,+a obleč se důstojností a nádherou.+   A ve své nádheře postupuj k vítězství.*+ Jeď ve věci pravdy, pokory a spravedlnosti*+a tvá pravice vykoná* děsivé věci.   Tvé šípy jsou ostré, sráží před tebou národy,+pronikají do srdcí králových nepřátel.+   Bůh je po celou věčnost tvým trůnem,+žezlo tvého království je žezlo práva.+   Miloval jsi spravedlnost*+ a nenáviděl špatnost.+ Proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal+ olejem radosti+ víc než tvé společníky.   Všechny tvé oděvy voní myrhou, aloí a kasiovou skořicí,z velkolepého paláce zdobeného slonovinou zní k tvé radosti zvuk lyr.   Mezi tvými váženými dámami jsou dcery králů. Královská choť* se postavila po tvé pravici, ozdobená zlatem z Ofiru.+ 10  Naslouchej, dcero, dávej pozor a nakloň své ucho,zapomeň na svůj lid a na dům svého otce. 11  Král zatouží po tvé kráse,vždyť je tvým pánem,pokloň se mu tedy. 12  Tyrská dcera přijde s darem,nejbohatší lidé budou usilovat o tvou přízeň.* 13  Králova dcera uvnitř paláce* je naprosto úchvatná,její oděv je zdobený* zlatem. 14  V překrásně utkaných šatech* bude přivedena ke králi. Jsou k tobě uváděny její družky, panny, které ji následují. 15  Budou přivedeny s jásotem a radostí,vstoupí do králova paláce. 16  Místo tvých předků zaujmou tvoji synové. Ustanovíš je za knížata po celé zemi.+ 17  O tvém jménu budu mluvit po všechny budoucí generace.+ Proto tě budou národy chválit po celou věčnost.

Poznámky

Dosl. „moje díla jsou“.
Nebo „perem“.
Nebo „opisovače“.
Dosl. „tě bude učit“.
Nebo „úspěchu“.
Nebo „královna“.
Nebo „obměkčovat tvůj obličej“.
Dosl. „uvnitř“.
Dosl. „lemovaný“.
Nebo možná „ve vyšívaném rouchu“.