Žalmy 74:1–23

  • Prosba, aby si Bůh vzpomněl na svůj lid

    • Připomenutí Božích skutků záchrany (12–17)

    • „Vzpomeň si na posměšky nepřátel“ (18)

Maskil.* Od Asafa.+ 74  Proč jsi nás navždy odvrhl, Bože?+ Proč tvůj hněv plane* proti ovcím, které paseš?+   Vzpomeň si na lid,* který jsi kdysi dávno získal,+na kmen, který jsi vyplatil jako své dědictví.+ Vzpomeň si na horu Sion, kde přebýváš.+   Namiř své kroky k věčným rozvalinám.+ Nepřítel zničil všechno ve svatyni.+   Nepřátelé vítězoslavně křičeli uvnitř tvého místa setkávání.*+ Vztyčili tam svá znamení.   Byli jako muži, kteří se ohání sekerou v hustém lese,   sekerami a železnými tyčemi zničili všechny jeho řezby.+   Zapálili tvou svatyni.+ Znesvětili svatostánek, který nese tvé jméno, strhli ho k zemi.   Oni a jejich potomci si v srdci řekli: „V této zemi vypálíme všechna Boží místa setkávání.“*   Už nevidíme žádná znamení,nejsou tu už žádní prorocia nikdo z nás neví, jak dlouho to potrvá. 10  Bože, jak dlouho se nám budou nepřátelé posmívat?+ Budou navždy znevažovat tvé jméno?+ 11  Proč zadržuješ svou ruku, svou pravici?+ Napřáhni ji* a skoncuj s nimi. 12  Vždyť ty, Bože, jsi odedávna můj král,ten, kdo na zemi vykonává skutky záchrany.+ 13  Svou silou jsi rozbouřil moře,+mořským obludám jsi rozbil hlavy. 14  Rozdrtil jsi hlavy leviatana,*dal jsi ho za pokrm lidu, který žije v poušti. 15  Dal jsi vytrysknout pramenům a potokům,+vysušil jsi stále tekoucí řeky.+ 16  Tobě patří den i noc,udělal jsi světlo* a slunce.+ 17  Vymezil jsi všechny hranice země,+udělal jsi léto i zimu.+ 18  Vzpomeň si na posměšky nepřátel, Jehovo,jak bláznivý národ znevažuje tvé jméno.+ 19  Nenechávej svou hrdličku napospas šelmám. Nezapomínej navždy na svůj trpící lid. 20  Pamatuj na svoji smlouvu,vždyť v temných koutech země je plno doupat násilí. 21  Ať se zdrcený člověk neodvrací plný zklamání,+ať bezvýznamný a chudý chválí tvé jméno.+ 22  Povstaň, Bože, a veď svůj spor. Pamatuj na to, jak se ti celý den blázniví lidé vysmívají.+ 23  Nezapomínej, co říkají tvoji nepřátelé. Řev tvých odpůrců stále stoupá vzhůru.

Poznámky

Dosl. „dýmá“.
Dosl. „na své shromáždění“.
Nebo „místa shromáždění“.
Nebo „všechna místa, kde se uctívá Bůh“.
Nebo „napřáhni ji ze záhybu svého oděvu“, dosl. „od hrudi“.
Nebo „světelné těleso“.