Žalmy 107:1–43

 • Vzdávejte díky Bohu za jeho úžasné skutky

  • Vedl je správnou cestou (7)

  • Postaral se o žíznivé a hladové (9)

  • Vyvedl je ze tmy (14)

  • Posílal své slovo a uzdravoval je (20)

  • Chudé chrání před útlakem (41)

107  Vzdávejte díky Jehovovi, protože je dobrý+a jeho věrná láska trvá navěky.+   To ať říkají ti, které si Jehova vyžádal,*ti, které si vyžádal z rukou* nepřítele,+   ti, které shromáždil ze zemí,+od východu i západu,od severu i jihu.+   Bloudili pustinou, pouští,nenacházeli cestu k městu, kde by mohli žít.   Měli hlad a žízeň,omdlévali vyčerpáním.   V tísni volali k Jehovovi,+a on je z jejich těžké situace vysvobodil.+   Vedl je správnou cestou,+aby došli do města, kde mohli žít.+   Ať lidé děkují Jehovovi+ za jeho věrnou láskua za úžasné věci, které udělal pro lidské syny.+   Vždyť dal pít žíznivýma hladové nasytil dobrými věcmi.+ 10  Někteří žili v nejhlubší tmě,uvězněni v trápení a železech. 11  Bouřili se totiž proti Božímu slovu,pohrdali radou Nejvyššího.+ 12  A tak jejich srdce pokořoval těžkostmi,+klopýtali a nikdo jim nepomáhal. 13  V tísni volali k Jehovovi o pomoc,a on je z jejich těžké situace zachránil. 14  Vyvedl je z nejhlubší tmya roztrhl jejich pouta.+ 15  Ať lidé děkují Jehovovi za jeho věrnou lásku+a za úžasné věci, které udělal pro lidské syny. 16  Rozrazil měděné bránya zlomil železné závory.+ 17  Byli hloupí a trpěli+kvůli svým hříchům a proviněním.+ 18  Úplně ztratili chuť k jídlua přiblížili se k branám smrti. 19  V tísni volali k Jehovovi o pomoc,a on je z jejich těžké situace zachránil. 20  Posílal své slovo a uzdravoval je,+vysvobozoval je z jam, do kterých se chytili. 21  Ať lidé děkují Jehovovi za jeho věrnou láskua za úžasné věci, které udělal pro lidské syny. 22  Ať přinášejí oběti díkůvzdání+a oznamují jeho skutky s radostným voláním. 23  Ti, kdo cestují na lodích po moři,kdo obchodují přes ohromné vody,+ 24  viděli Jehovovy skutky,jeho úžasné skutky v hlubinách,+ 25  jak svým slovem rozpoutává větrnou bouři+a vzdouvá mořské vlny. 26  Námořníci stoupají k nebi,řítí se do hlubin,ztrácí odvahu, protože se blíží neštěstí. 27  Motají se a potácí jako opilec,všechny zkušenosti jsou jim k ničemu.+ 28  V tísni pak volají k Jehovovi,+a on je z jejich těžké situace zachraňuje. 29  Uklidňuje větrnou bouři,mořské vlny tichnou.+ 30  Mají radost, když se vlny tiší,a on je vede k vytouženému přístavu. 31  Ať lidé děkují Jehovovi za jeho věrnou láskua za úžasné věci, které udělal pro lidské syny.+ 32  Ať ho oslavují ve shromáždění lidu,+ať ho chválí v radě* starších. 33  Řeky mění v poušťa prameny vod ve vyprahlou půdu,+ 34  úrodnou zemi v solnou pustinu+kvůli špatnosti těch, kdo v ní bydlí. 35  Poušť mění v rákosnaté tůněa vyschlou zem v prameny vod.+ 36  Usazuje tam ty, kdo hladověli,+aby založili město, kde můžou žít.+ 37  Osévají pole a sází vinice,+které dávají bohatou úrodu.+ 38  Žehná jim a velmi jich přibývá,chrání jejich stáda, aby se nezmenšovala.+ 39  Ale znovu jich ubýváa jsou pokořeni útlakem, neštěstím a zármutkem. 40  Na urozené vylévá hanbua nechává je bloudit pustinou bez cest.+ 41  Ale chudé chrání* před útlakem+a působí, že se jejich rodiny rozrůstají jako stáda ovcí. 42  Čestní to vidí a radují se,+ale všichni špatní zavírají ústa.+ 43  Ten, kdo je moudrý, si toho bude všímat+a přemýšlet o projevech Jehovovy věrné lásky.+

Poznámky

Nebo „koupil zpět“.
Nebo „moci“.
Dosl. „na sedadle“.
Nebo „umisťuje vysoko“, tj. z dosahu.