Žalmy 115:1–18

  • Sláva patří jenom Bohu

    • Neživé modly (4–8)

    • Země byla dána lidem (16)

    • „Mrtví lidé Jah nechválí“ (17)

115  Ne nám, Jehovo, ne nám,*ale svému jménu vzdej slávu+ve své věrné lásce a věrnosti.+   Proč by měly národy říkat: „Kde je jejich Bůh?“+   Náš Bůh je v nebesích. Dělá všechno, co si přeje.   Jejich modly jsou stříbro a zlato,dílo lidských rukou.+   Mají ústa, ale nemluví,+mají oči, ale nevidí,   mají uši, ale neslyší,mají nos, ale nic necítí,   mají ruce, ale ničeho se nedotknou,mají nohy, ale nechodí,+z hrdla nevydají ani hlásku.+   Ti, kdo je dělají, budou přesně jako ony,+i všichni, kdo na ně spoléhají.+   Izraeli, důvěřuj Jehovovi!+ On je jejich pomocí a štítem.+ 10  Áronovi potomci,*+ důvěřujte Jehovovi! On je jejich pomocí a štítem. 11  Vy, kdo se bojíte Jehovy, důvěřujte Jehovovi!+ On je jejich pomocí a štítem.+ 12  Jehova na nás pamatuje a požehná nám,požehná potomkům* Izraela,+požehná potomkům* Árona. 13  Požehná těm, kdo se bojí Jehovy,malým i velkým. 14  Jehova vás rozmnoží,vás i vaše děti.*+ 15  Ať vám požehná Jehova,+Tvůrce nebe a země.+ 16  Nebesa patří Jehovovi,+ale zemi dal lidem.+ 17  Mrtví lidé Jah nechválí,+nikdo z těch, kdo sestupují do ticha smrti.*+ 18  Ale my budeme chválit Jahodteď až navěky. Chvalte Jah!*

Poznámky

Nebo „nám nepatří nic, Jehovo, nám nepatří nic“.
Dosl. „dome“.
Dosl. „domu“.
Dosl. „domu“.
Dosl. „syny“.
Dosl. „do ticha“.
Nebo: „Halelujah!“ „Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.