Žalmy 104:1–35

  • Chvála Bohu za stvořitelská díla

    • Země nikdy nezanikne (5)

    • Víno a chléb pro smrtelného člověka (15)

    • „Jak mnohá jsou tvá díla!“ (24)

    • „Když jim vezmeš jejich ducha, umírají“ (29)

104  Chci chválit Jehovu.+ Jehovo, můj Bože, jsi nesmírně velký.+ Oblékl sis vznešenost* a nádheru,+   zahalil ses světlem+ jako oděvem. Nebesa roztahuješ jako stanovou látku.+   V oblacích* kladeš trámy svých horních místností,+z mraků si děláš vůz,+vznášíš se na křídlech větru.+   Ze svých andělů děláš mocné duchy,ze svých služebníků stravující oheň.+   Založil jsi zemi na jejích základech,+nikdy* se nepohne ze svého místa.*+   Přikryl jsi ji hlubokými vodami jako oděvem,+vody stály nad horami.   Po tvém pokárání se daly na útěk,+potom co jsi zahřměl, zděšeně prchly   na místo, které jsi jim vymezil –hory vystoupily+ a údolí klesla.   Určil jsi jim hranici, kterou nesmí přestoupit,+aby už nikdy nepokryly zemi. 10  Posíláš prameny do údolí,*protékají mezi horami. 11  Napájejí všechna divoká zvířata,divocí osli u nich hasí žízeň. 12  Hnízdí nad nimi nebeští ptáci,z hustého listí se ozývá jejich zpěv. 13  Ze svých horních místností zaléváš hory,+z plodů tvé práce je nasycena země.+ 14  Necháváš růst trávu pro dobyteka rostliny k užitku člověka,+aby země vydávala potravu, 15  víno, které rozradostňuje lidské srdce,+olej, díky kterému se leskne obličej,a chléb, který posiluje srdce smrtelného člověka.+ 16  Tvé stromy se sytí vláhou, Jehovo,libanonské cedry, které jsi zasadil. 17  Ptáci si v nich dělají hnízda,domovem čápa+ jsou jalovce. 18  Vysoké hory jsou pro kozorožce,+skály jsou útočištěm damanů.+ 19  Měsíc jsi udělal k určování období,slunce dobře ví, kdy má zapadat.+ 20  Přivádíš tmu a nastává noc,+tehdy vychází všechna lesní zvířata. 21  Mladí lvi* řvou při hledání kořisti,+hledají potravu, kterou jim Bůh dává.+ 22  Když vychází slunce,stahují se a lehají si do svých doupat. 23  Člověk jde za svou pracía namáhá se až do večera. 24  Jak mnohá jsou tvá díla, Jehovo!+ Všechna jsi je udělal moudře.+ Země je plná tvých výtvorů. 25  Je tu veliké a širé moře,hemží se v něm nespočet tvorů, malých i velkých.+ 26  Brázdí ho loděi leviatan,*+ kterého jsi vytvořil, aby si v něm hrál. 27  Ti všichni spoléhají na tebe,že jim dáš potravu v pravý čas.+ 28  Sbírají to, co jim dáváš.+ Když otevřeš ruku, nasytí se dobrými věcmi.+ 29  Když skryješ svou tvář, rozruší se. Když jim vezmeš jejich ducha, umírají a vrací se do prachu.+ 30  Když sesíláš svého ducha, jsou stvořeni+a obnovuješ povrch země. 31  Jehovova sláva potrvá věčně. Jehova se bude radovat ze svých děl.+ 32  Podívá se na zemi, a ta se zachvěje,dotkne se hor, a začne se z nich kouřit.+ 33  Celý život budu zpívat Jehovovi,+budu svého Boha chválit zpěvem,* dokud budu žít.+ 34  Ať jsou mu moje myšlenky příjemné.* Budu se radovat z Jehovy. 35  Hříšníci zmizí ze zeměa ničemové tady už nebudou.+ Chci chválit Jehovu. Chvalte Jah!*

Poznámky

Nebo „důstojnost“.
Dosl. „ve vodách“.
Nebo „se nezapotácí“.
Nebo „po celou věčnost“.
Nebo „říčních údolí, vádí“.
Nebo „mladí lvi s hřívou“.
Nebo „svému Bohu hrát“.
Nebo možná: „Ať je příjemné, když o něm rozjímám.“
Nebo: „Halelujah!“ „Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.