Žalmy 68:1–35

 • Ať se Boží nepřátelé rozutečou

  • Bůh je otcem sirotků (5)

  • „Osamělým Bůh dává domov“ (6)

  • Ženy oznamují dobrou zprávu (11)

  • Lidé jako dary (18)

  • Jehova za nás denně nosí náklad (19)

Pro dirigenta. Od Davida. Žalm. Píseň. 68  Ať Bůh povstane, ať se jeho nepřátelé rozutečoua ti, kdo ho nenávidí, ať před ním prchnou.+   Kéž je rozeženeš, jako vítr rozhání dým. Ať ničemové zahynou před Bohem,jako vosk taje před ohněm.+   Ale ti, kdo jednají správně, ať se radují,+ať mají před Bohem velkou radost,ať jásají a radují se.   Zpívejte Bohu, chvalte zpěvem* jeho jméno,+zpívejte tomu, kdo jede pláněmi.* Jeho jméno je Jah!*+ Radujte se před ním!   Otcem sirotků* a ochráncem* vdov+je Bůh ve svém svatém obydlí.+   Osamělým Bůh dává domov,+propouští vězně a dává jim blahobyt.+ Ale zatvrzelí* musí žít ve vyprahlé zemi.+   Bože, když jsi vedl* svůj lid,+když jsi pochodoval pouští, (Sela)   třásla se země,+před Bohem se z nebe lil déšť,*před Bohem, Bohem Izraele, se Sinaj otřásal.+   Seslal jsi vydatný liják, Bože,svému vyčerpanému lidu* jsi obnovil síly. 10  Bydleli v tvém stanovém táboře.+ Bože, ve své dobrotě ses staral o chudé. 11  Jehova dává příkaz. Žen, které oznamují dobrou zprávu, je velké vojsko.+ 12  Králové s vojsky prchají,+ prchají! Žena, která zůstala doma, má podíl na kořisti.+ 13  I když jste leželi mezi táborovými ohni,*dostanete holubici s křídly pokrytými stříbrem,s perutěmi z ryzího* zlata. 14  Když Všemohoucí rozháněl krále té země,*+na Calmonu sněžilo.* 15  Bašanské hory+ jsou Boží* hory,bašanské hory jsou hory štítů. 16  Proč vy, hory štítů, závistivě pozorujete horu,kterou si Bůh vybral* za své obydlí?+ Ano, Jehova tam bude přebývat navždy.+ 17  Božích válečných vozů jsou desítky tisíc, tisíce a tisíce.+ Jehova přišel ze Sinaje do svatého místa.+ 18  Vystoupil jsi do výše,+odvedl jsi zajatce,vzal jsi lidi jako dary,*+dokonce i zatvrzelé,+ abys mezi nimi přebýval, Jah, Bože. 19  Ať je chválen Jehova, který za nás denně nosí náklad,+pravý Bůh naší záchrany. (Sela) 20  Pravý Bůh je pro nás Bohem, který zachraňuje,+Svrchovaný pán Jehova vysvobozuje ze smrti.+ 21  Bůh svým nepřátelům jistě roztříští hlavy,temena všech, kdo pokračují* ve svých proviněních.+ 22  Jehova řekl: „Z Bašanu+ je přivedu zpět,přivedu je zpět z hlubin moře, 23  aby se tvá noha mohla brodit v krvi+a jazyk tvých psů měl podíl z nepřátel.“ 24  Lidé vidí tvé průvody, Bože,průvody mého Boha, mého krále, na svaté místo.+ 25  Vpředu jdou zpěváci, za nimi hráči na lyry,+mezi nimi dívky hrající na tamburíny.+ 26  Ve shromážděných davech* chvalte Boha,chvalte Jehovu, vy, kdo jste z Izraelova Zdroje.+ 27  Je tam Benjamín,+ ten nejmladší, který podmaňuje lid,také knížata Judy se svým hlučným zástupem,knížata Zebulona, knížata Naftaliho. 28  Tvůj Bůh přikázal, že budeš silný. Ukaž svou sílu, Bože, ty, který jsi jednal v náš prospěch.+ 29  Pro tvůj chrám v Jeruzalémě+ti budou králové nosit dary.+ 30  Pokárej zvířata z rákosí,stádo býků+ s telaty,aby se národy poklonily a přinesly* stříbro. On rozhání národy, které rády válčí. 31  Z Egypta přivezou bronzové zboží,*+Kuš si pospíší, aby přinesl dary Bohu. 32  Království země, zpívejte Bohu,+chvalte Jehovu zpěvem,* (Sela) 33  toho, kdo jede po starodávném nebi nebes.+ Slyšte! Hřmí svým hlasem, svým mocným hlasem. 34  Uznejte Boží sílu.+ Jeho vznešenost je nad Izraelema jeho síla v oblacích. 35  Bůh vzbuzuje bázeň,+ když vychází ze své* velkolepé svatyně. Je Bohem Izraele,on dává sílu a moc svému lidu.+ Ať je Bůh chválen!

Poznámky

Nebo „hrajte“.
Nebo možná „na oblacích“.
„Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.
Dosl. „soudcem“.
Nebo „dětí bez otce“.
Nebo „buřiči“.
Dosl. „vyšel před“.
Dosl. „kanulo“.
Dosl. „dědictví“.
Nebo možná „ohradami pro ovce“.
Nebo „žlutavě zeleného“.
Dosl. „v ní“.
Nebo „bylo to, jako kdyby na Calmonu sněžilo“.
Nebo „majestátní“.
Nebo „touží mít“.
Nebo „dary v podobě lidí“.
Nebo „prochází se“.
Dosl. „ve shromážděních“.
Nebo možná „aby národy dusaly po“.
Nebo možná „přijdou vyslanci“.
Nebo „hrajte Jehovovi“.
Dosl. „tvé“.