Žalmy 102:1–28

  • Modlitba utlačovaného, který je zoufalý

    • „Jsem jako osamělý ptáček“ (7)

    • „Mé dny jsou jako mizející stín“ (11)

    • „Jehova znovu vystaví Sion“ (16)

    • Jehova zůstane navždy (26, 27)

Modlitba utlačovaného, který je zoufalý* a vylévá své starosti Jehovovi.+ 102  Jehovo, vyslechni mou modlitbu,+ať k tobě dolehne mé volání o pomoc.+   Neskrývej přede mnou svou tvář v době tísně.+ Nakloň se ke mně a poslouchej,*rychle mi odpověz, když tě volám.+   Mé dny mizí jako dýma moje kosti hoří, jako by byly v ohni.+   Mé srdce je sežehnuté jako tráva a usychá,+nemám ani pomyšlení na jídlo.   Vyčerpal jsem se vzdycháním,+jsem jenom kost a kůže.+   Podobám se pelikánovi z pustiny,jsem jako sýček uprostřed rozvalin.   Nemůžu usnout,*jsem jako osamělý ptáček na střeše.+   Moji nepřátelé se mi celý den posmívají,+ti, kdo mě zesměšňují,* vyslovují mé jméno jako kletbu.   Mým chlebem je popel+a můj nápoj se mísí se slzami.+ 10  To kvůli tvému hněvu a rozhořčení,vždyť jsi mě pozvedl jen proto, abys mě odvrhl. 11  Mé dny jsou jako mizející* stín+a usychám jako tráva.+ 12  Ale ty, Jehovo, zůstáváš navěky,+tvoje sláva* přetrvá po všechny generace.+ 13  Povstaneš a slituješ se nad Sionem,+protože nastal čas, abys mu projevil přízeň.+ Stanovený čas už je tu.+ 14  Vždyť pro tvé sluhy jsou jeho kameny vzácné,+mají soucit i s jeho prachem.+ 15  Národy se budou bát Jehovova jménaa všichni králové země tvé slávy.+ 16  Vždyť Jehova znovu vystaví Sion,+objeví se ve své slávě.+ 17  Vyslechne modlitbu těch, kdo jsou v nouzi,+jejich modlitbou nepohrdne.+ 18  To je zapsáno pro budoucí generaci,+aby lid, který se teprve zrodí,* chválil Jah. 19  Vždyť shlíží ze svých svatých výšin,+Jehova se z nebes dívá na zemi, 20  aby slyšel vzdychání vězňů+a propustil ty, kdo jsou odsouzeni k smrti,+ 21  aby tak bylo Jehovovo jméno oznamováno na Sionu+a jeho chvála zaznívala v Jeruzalémě, 22  až se shromáždí všechny národy a království,aby sloužily Jehovovi.+ 23  Předčasně mě připravil o sílu,zkrátil dny mého života. 24  Řekl jsem: „Můj Bože,neukončuj můj život v polovině,ty, který jsi tu po všechny generace.+ 25  Dávno jsi položil základy zeměa nebesa jsou dílem tvých rukou.+ 26  Ony zaniknou, ale ty zůstaneš. Všechny se obnosí jako oděv. Vyměníš je jako oblečení a budou pryč. 27  Ale ty jsi stále stejný a tvá léta nikdy neskončí.+ 28  Děti tvých sluhů budou žít v pokojia jejich potomci budou před tebou bydlet v bezpečí.“+

Poznámky

Nebo „slábne“.
Dosl. „nakloň ke mně své ucho“.
Nebo možná „jsem vychrtlý“.
Nebo „ze mě dělají blázna“.
Nebo „prodlužující se“.
Nebo „jméno“, dosl. „památka“.
Dosl. „bude stvořen“.