Žalmy 17:1–15

  • Prosba o ochranu

    • „Prozkoumal jsi mé srdce“ (3)

    • Ve stínu tvých křídel (8)

Davidova modlitba. 17  Vyslechni mou prosbu o spravedlnost, Jehovo,všimni si mého volání o pomoc,naslouchej mé modlitbě, ve které není klam.+   Kéž spravedlivě rozhodneš v můj prospěch,+kéž tvé oči vidí, co je pravda.   Prozkoumal jsi mé srdce, v noci jsi udělal prohlídku,+přečistil jsi mě.+ Zjistíš, že neplánuji nic špatnéhoa že má ústa nehřeší.   Pokud jde o lidské skutky,já se v souladu s tvými slovy vyhýbám cestám lupičů.+   Ať se mé kroky drží ve tvých stopách,aby mé nohy neklopýtly.+   Tebe vzývám, Bože, protože mi odpovíš.+ Nakloň se ke mně a poslouchej.* Vyslechni má slova.+   Ukaž svou věrnou lásku úžasnými skutky,+vždyť jsi zachránce těch, kdo u tvé pravice hledají útočištěpřed těmi, kdo se proti tobě bouří.   Chraň mě jako zorničku svého oka,+schovej mě ve stínu svých křídel.+   Chraň mě před ničemy, kteří na mě útočí,před smrtelnými nepřáteli, kteří mě obkličují.+ 10  Jsou bezcitní*a mluví povýšeně. 11  Teď nás obklopují+a vyhlíží příležitost, aby nás srazili.* 12  Každý je jako lev toužící roztrhat svou kořist,jako mladý lev, který číhá v úkrytu. 13  Povstaň, Jehovo, postav se mu+ a poraz ho. Zachraň mě svým mečem před ničemou, 14  Jehovo, zachraň mě svou rukoupřed lidmi ze světa,* kteří žijí jen pro dnešek,*+kterým dáváš ze svých zásob plno dobrých věcí+a kteří zanechávají dědictví mnoha synům. 15  Já budu jednat správně a uvidím tvou tvář,stačí mi, když se probudím a uvidím, že jsi se mnou.*+

Poznámky

Dosl.: „Nakloň ke mně své ucho.“
Nebo „uzavřeli se do svého tuku“.
Nebo „povalili na zem“.
Nebo „tohoto systému“. Viz heslo Systém ve Slovníčku pojmů.
Nebo „jejichž podíl je v tomto životě“.
Nebo „a uvidím tvou podobu“.