Žalmy 137:1–9

  • U babylonských řek

    • Nezpívají se sionské písně (3, 4)

    • Babylon bude zpustošen (8)

137  Seděli jsme u babylonských řek+a plakali jsme, když jsme vzpomínali na Sion.+   Své harfy jsme pověsilina topoly uprostřed něj.*+   Naši věznitelé nás tam žádali o píseň,+ti, kdo se nám posmívali, se chtěli pobavit: „Zazpívejte nám jednu ze sionských písní.“   Jak můžeme zpívat Jehovovu píseňna cizí půdě?   Kdybych na tebe zapomněl, Jeruzaléme,ať mi zapomene sloužit* má pravice.+   Ať se mi jazyk přilepí k patru,pokud na tebe přestanu myslet,pokud Jeruzalém nebudemou největší radostí.+   Vzpomeň si, Jehovo,co říkali Edomité v den, kdy Jeruzalém padl: „Zboř ho! Zboř ho až do základů!“+   Babylonská dcero, která budeš brzy zpustošena,+šťastný bude ten, kdo ti odplatía zachová se k tobě jako ty k nám.+   Šťastný bude ten, kdo popadne tvé dětia rozrazí je o skálu.+

Poznámky

Vztahuje se na Babylon.
Nebo možná „uschne“.