Žalmy 149:1–9

  • Píseň oslavující Boží vítězství

    • Bůh má radost ze svého lidu (4)

    • Božím věrným patří čest (9)

149  Chvalte Jah!* Zpívejte Jehovovi novou píseň,+chvalte ho ve sboru věrných.+   Ať se Izrael raduje ze svého Vznešeného tvůrce,+ať mají synové Sionu radost ze svého Krále.   Ať chválí jeho jméno tancem,+ať ho chválí zpěvem* za doprovodu tamburíny a harfy.+   Vždyť Jehova má radost ze svého lidu.+ Mírné zdobí záchranou.+   Ať věrní jásají ve své slávě,ať na lůžku křičí radostí.+   Ať mají v hrdle písně, které chválí Boha,a v ruce dvojsečný meč,   aby vykonali pomstu na národecha potrestali je,   aby spoutali jejich krále řetězya jejich urozené železnými okovy,   aby vykonali rozsudek, který byl proti nim zapsaný.+ Taková čest patří všem jeho věrným. Chvalte Jah!*

Poznámky

Nebo: „Halelujah!“ „Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.
Nebo „mu hrají“.
Nebo: „Halelujah!“ „Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.