Žalmy 130:1–8

  • „Z hlubin tě volám“

    • Kdyby ses zaměřoval na provinění (3)

    • U Jehovy je pravé odpuštění (4)

    • „Toužebně čekám na Jehovu“ (6)

Píseň výstupů. 130  Z hlubin tě volám, Jehovo.+   Jehovo, slyš můj hlas. Kéž nasloucháš mým naléhavým prosbám o pomoc.   Kdyby provinění byla to, na co se zaměřuješ,* Jah,*Jehovo, kdo by mohl obstát?+   Vždyť u tebe je pravé odpuštění,+ aby k tobě lidé měli posvátnou úctu.*+   Doufám v Jehovu, celou duší* v něj doufám,čekám na jeho slovo.   Toužebně čekám na Jehovu,+víc než strážní na jitro,+ano, víc než strážní na jitro.   Ať Izrael čeká na Jehovu,vždyť Jehova je ve své lásce věrný+a má velkou moc vyplatit.   Vyplatí Izrael ze všech jejich provinění.

Poznámky

Nebo „na co dáváš pozor“, „co si zaznamenáváš“.
„Jah“ je zkrácený tvar jména Jehova.
Dosl. „aby se tě báli“.