Žalmy 4:1–8

  • Modlitba plná důvěry v Boha

    • „I když jste rozčílení, nehřešte“ (4)

    • „V klidu si lehnu a budu spát“ (8)

Pro dirigenta: s doprovodem lyr. Davidův žalm. 4  Můj spravedlivý Bože,+ odpověz mi, když tě volám. V tísni mi vytvoř cestu k úniku,*projev mi přízeň a vyslyš mou modlitbu.   Jak dlouho budete z mé slávy dělat potupu, lidští synové? Jak dlouho budete milovat, co je bezcenné, a usilovat o podvod? (Sela)   Uvědomte si, že Jehova bude se svým věrným jednat výjimečným způsobem.* Jehova uslyší, když k němu budu volat.   I když jste rozčílení, nehřešte.+ Vypovídejte se ve svém srdci, na lůžku, a mlčte. (Sela)   Přinášejte přijatelné oběti*a důvěřujte Jehovovi.+   Mnozí říkají: „Kdo nám zajistí lepší časy?“ Ať na nás zazáří světlo tvé tváře, Jehovo.+   Naplnil jsi mé srdce větší radostí,než mají ti, kdo sklízí spoustu obilí a mladého vína.   V klidu si lehnu a budu spát,+vždyť díky tobě, Jehovo, bydlím v bezpečí.+

Poznámky

Dosl. „široký prostor“.
Nebo „rozezná svého věrného“, „oddělí si svého věrného“.
Nebo „oběti spravedlnosti“.